Meet Our Support Staff

At HAIS we pride ourselves on our Professional Development programme. We have a long term plan to ensure our staff is always learning, always growing and always asking questions. We hold weekly whole staff professional development seminars to ensure that we are working towards a common goal with the same approach; affording the best possible education for your children.

Hành chính

Amanda Gustin
trưởng bộ phận hành chính

Le Thi Thu Huong
quản lý tuyển sinh và marketing

Pham Thi Cong
Điều phối phòng Nhân sự

Le Phuong Anh
Trợ lý quản lý nhà Nội trú/Phụ trách học phí

Anna Iarmolenko
trợ lý hành chính

Susie Dung
Điều phối viên Marketing và Kinh doanh

Vo Thi Xuan Trang
Kế toán

Nguyen thi luyen
trợ lý hành chính

Le Dinh Luan
Chụp hình và Thiết kế

Michael Bates
Chuyên gia tư vấn nhân sự cấp cao

Bếp ăn

Le Thu Van
Bếp Trưởng/ Quản lý khuôn viên

nguyen thi huynh hoa
Phụ bếp

Huynh Thien Hanh
Phụ bếp

Hua Thi Kieu Oanh
Phụ bếp

Thư viện

Nguyen Thi Thu Hang
Quản lý Thư Viện

Nguyen Thi Bich Lan
Trợ lý thư viện

Cơ sở vật chất

Truong Hoang Cong Duy
Kĩ thuật và Bảo trì

Tran Minh Thuy
người làm vườn

Tran Thi Cu
Nhân viên vệ sinh

Le Thi Thanh Thuy
Y tá

Nguyen Van Thuong
người làm vườn

Doan Van Sy
Nhân viên bảo vệ

Phan Phi Long
công nghệ thông tin

Le Thi Sau
Nhân viên vệ sinh

Tran Van Dan
Nhân viên bảo vệ