HAIS trở thành một trong 27 thành viên của CIS tại Việt Nam
Trong bốn năm qua, Trường Quốc tế Hội ​​An (HAIS) đã không ngừng xây dựng một môi trường giáo dục, nơi học sinh của chúng tôi phát triển toàn diện...
Read more »
Đọc cùng con ở nhà
Nhiều bậc cha mẹ đọc sách cho con trước khi đi ngủ và đây thường là khoảng thời gian khá thú vị. Tuy nhiên, khi con bạn tập đọc ở...
Read more »