Tiểu học Song ngữ

Tiền tiểu học – Lớp 5 (5 – 11 tuổi)

Giữ gìn bản sắc, hội nhập năm châu

Chương trình Song Ngữ của chúng tôi giúp học sinh phát triển kỹ năng học tập về số học và chữ viết, đồng thời khuyến khích học sinh đặt nhiều câu hỏi và thể hiện nhiệt huyết của mình dành cho việc học tập. Mặc dù trọng tâm của chương trình hướng tới quan điểm toàn cầu, chương trình Song Ngữ HAIS đề cao những giá trị văn hoá và ngôn ngữ của Người Việt. Xuyên suốt chương trình là phương pháp tiếp cận “Học mà Chơi, Chơi mà Học” và “Học tập dựa trên truy vấn”.

Các phương pháp này được dẫn dắt bởi đội ngũ giáo viên Việt Nam và giáo viên Anh ngữ bản xứ có trình độ chuyên môn cao, tận tâm. Với việc sử dụng các kỹ thuật học tập truyền thống kết hợp với phương pháp học truy vấn, cho phép các em thực hành và học tập trên cả hai ngôn ngữ cùng một lúc mà không đánh mất đi tiếng mẹ đẻ của mình.

5 lý do để lựa chọn chương trình Song ngữ HAIS

Giáo viên giàu kinh nghiệm, có trình độ, sáng tạo và đam mê

Tất cả các giáo viên HAIS đều có những kỹ năng độc đáo tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh. Từ huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp, đến nghệ sĩ sáng tác, nhà soạn nhạc và nhạc sĩ chuyên nghiệp ... các nhân viên HAIS mang đến cho các lớp học những tài năng đa dạng.

Trang thiết bị đầy đủ

Khuôn viên HAIS là một không gian hoàn hảo để đáp ứng các sở thích và đam mê của tất cả học sinh bao gồm một thư viện đa ngôn ngữ, khu vườn đa dạng, hồ bơi, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật, phòng biểu diễn nghệ thuật, hội thảo, phòng thí nghiệm, v.v.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa khung chương trình của Bộ GD & ĐT và khung chương trình Giáo dục Quốc tế

HAIS đã xây dựng một nền tảng vững chắc với Chương trình giảng dạy Song ngữ được thiết kế độc đáo với mục đích cung cấp một tiêu chuẩn giáo dục quốc tế mạnh mẽ kết hợp với giá trị đích thực của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, trang bị cho học sinh trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Phương pháp học tập thú vị và dễ tiếp cận

Học sinh HAIS học tập thông qua phương pháp truy vấn và biết phản ánh. Các em phát triển các kỹ năng về tư duy phản biện, giao tiếp xã hội, quản lý bản thân và nghiên cứu. Các em còn học thông qua phương pháp học dự án để phát triển thêm các kỹ năng này.

Một môi trường hỗ trợ, hướng tới cộng đồng và có trách nhiệm

Quy mô HAIS vừa đủ để có thể tập trung vào từng học sinh, để các em thực sự có thể “Tìm đam mê, thỏa niềm ước mơ"của các em.

—Pngtree—vietnam flag transparent watercolor painted_5331119

50% TIẾNG VIỆT

—Pngtree—simple hand-painted brush strokes british_4124168

50% TIẾNG ANH

Các môn học theo chương trình của Bộ GD & ĐT

Tiếng Việt

Toán học

Lịch sử & Địa lý

Giáo dục Lối sống

Các môn học bằng Tiếng Anh

Toán học

Tiếng Anh

Khoa học

Thể dục thể chất

Nghệ thuật và Thiết kế

Âm nhạc

Kịch nghệ

Book a Visit Trial Day Apply

Vietnamese

HAIS prides itself on Vietnamese values and with that, the school offers two comprehensive Vietnamese language subjects. The Vietnamese language subjects are divided into two learning pathways: One for second-language learners and one for native Vietnamese speakers. Both subjects are learned and developed through literature, history, geography and more. 
 
With having the Vietnamese language subject, in addition to the main curriculum of the school, HAIS international students become more worldly and integrated with the local culture. HAIS bilingual students still retain their native language and cultural values while also receiving a quality internally-standardized education. Students from both programmes graduate as truly global-citizens. 
 
VNL – Vietnamese as a Native Language
 
This programme is for the native Vietnamese students at HAIS, many who are enrolled in the Bilingual Programme. The curriculum is based on the curriculum framework of the Ministry of Education and Training of Vietnam, with focuses on Nationalism, Literature, History, Geography and Lifestyle Education, appropriate for each grade level. 
 
For primary school students, they learn many of their core subjects in the Vietnamese language, including Mathematics, Lifestyle Education, Vietnamese Language and more. For secondary students, they study Vietnamese language for four periods a week. Their language is developed through the subjects of Literature, History and Geography of Vietnam.

Mathematics

Key Stage 1 – Primary Years 1 and 2
 
In mathematics, children develop their knowledge and understanding through practical activity, exploration, and discussion. They learn to count, read, write and order numbers to 100 and beyond. They develop a range of mental calculation skills and use these confidently in different settings. 
 
They learn about shape and space through practical activity which builds on their understanding of their immediate environment. They begin to grasp mathematical language, using it to talk about their methods and explain their reasoning when solving problems.
 
Key Stage 2 – Primary Years 3 – 6
 
Students use the number system more confidently. They move from counting reliably to calculating fluently with all four number operations. They always try to tackle a problem with mental methods before using any other approach. 
 
Students explore features of shape and space and develop their measuring skills in a range of contexts. They discuss and present their methods and reasoning using a wider range of mathematical language, diagrams and charts.

History and Geography

Vietnamese History and Vietnamese Geography classes provide students with the basic knowledge and skills to interpret history and understand the geography of their local, regional, and national community, along with that of neighbouring countries. 
 
These subjects follow the curriculum set forth by the Vietnamese Ministry of Education (MOET).
 
What will students learn?
  • To explore the natural and social world around them;
  • To foster a national pride for their surrounding nature, homeland and country;
  • To build awareness on protecting, preserving, and developing their environment and Vietnamese cultural values;
  • To respect cultural differences between nations and peoples, thereby contributing to the formation and development of patriotism, compassion, hard work, honesty and responsibility.

Lifestyle Education

Lifestyle Education forms core qualities as good citizens by developing emotional intelligence, manners, and behaviours that is in accordance with ethical standards. This subject develops each student to exhibit these ethical standards in their work, community, country, humanity and natural environment;
 
The contents of this subject facilitate students to learn about their values, family roots, homeland, and community, forming students the necessary habits and routines that can help them in self-learning and self-regulation. 
 
What will students learn?
  • Self-esteem and self-confidence; 
  • Positive emotions and behaviours;
  • A love of family, homeland, country; 
  • A love and respect of people; 
  • Skills to study hard and work hard; 
  • The desire to be honest; 
  • Responsibility for their own actions and behaviour.

English

Key Stage 1 – Primary Years 1 and 2
 
Speaking and Listening: Students learn to speak confidently and listen to what others have to say. They begin to read and write independently and with enthusiasm. They use language to explore their own experiences and imaginary worlds.
 
Reading: Student’s interest and pleasure in reading is developed as they learn to read confidently and independently. They focus on words and sentences and how they fit into whole texts. They work out the meaning of straightforward texts and say why they like them or do not like them.
 
Writing: Students start to enjoy writing and see the value of it.  They learn to communicate meaning in narrative and non-fiction texts and spell and punctuate correctly.
 
Key Stage 2 – Primary Years 3 – 6
 
Speaking and Listening: Students learn to change the way they speak and write to suit different situations, purposes and audiences. They read a range of texts and respond to different layers of meaning in them. They explore the use of language in literary and non-literary texts and learn how language works.
 
Reading: Students read enthusiastically a range of materials and use their knowledge of words, sentences and texts to understand and respond to the meaning. They increase their ability to read challenging and lengthy texts independently. They reflect on the meaning of texts, analysing and discussing them with others.
 
Writing: Students develop understanding that writing is both essential to thinking and learning, and enjoyable in its own right. They learn the main rules and conventions of written English and start to explore how the English language can be used to express meaning in different ways. They use the planning, drafting and editing process to improve their work and to sustain their fiction and non-fiction writing.

Science

Key Stage 1 – Primary Years 1 and 2
 
Students observe, explore, and ask questions about living things, materials and phenomena. They begin to work together to collect evidence to help them answer questions and to link this to simple scientific ideas. They evaluate evidence and consider whether tests or comparisons are fair. 
 
They use reference materials to find out more about scientific ideas. They share their ideas and communicate them using scientific language, drawings, charts and tables.
 
Key Stage 2 – Primary Years 3 – 6
 
Students observe, explore, and ask questions about living things, materials and phenomena. They begin to work together to collect evidence to help them answer questions and to link this to simple scientific ideas. They evaluate evidence and consider whether tests or comparisons are fair. 
 
They use reference materials to find out more about scientific ideas. They share their ideas and communicate them using scientific language, drawings, charts and tables.

Physical Education

Physical Education is a vital part of a balanced school curriculum. Regular exercise improves physical and mental health and there is growing evidence that it improves academic performance across the curriculum. 
 
Learners develop skills through a wide variety of age-appropriate physical activities, including games, team sports, gymnastics, swimming and dance.
 
What will students learn?
  • Increase confidence, moving with increasing control, fluency and variety;
  • Improve their understanding of concepts, rules, tactics, strategies and compositional ideas;
  • Participate in respectful and responsible ways, engaging appropriately and safely;
  • Improve knowledge and understanding of how physical education can contribute to a healthy and active lifestyle;
  • Develop transferable skills promoting physical, cognitive, and social development, and become independent, critical and reflective movers and thinkers.

Art and Design

Art and Design give learners a platform to express themselves, sparking imagination, creativity, and developing transferable skills. Students explore and push boundaries to become reflective, critical and decisive thinkers. They learn how to articulate personal responses to their experiences.
 
What will students learn?
  • Develop creative skills that will help with many aspects of their future learning and development;
  • Learn to see themselves as artists and become increasingly reflective and independent;
  • Develop the skills needed to express ideas creatively and to communicate visually;
  • Understand their place and the place of others in a creative, innovative and interconnected world.

Music

Music fosters creativity and builds confidence. It helps learners to express themselves and shows them the importance of communication as they learn to connect with other musicians and with audiences.
 
Learners explore music as performers, composers and informed listeners. They make, understand and appreciate music from different cultures, times and places, helping them to develop leadership and collaboration skills as well as self-confidence.
 
What will students learn?
  • To cultivate a joy of music through participating in meaningful and enjoyable experiences;
  • To develop the knowledge, skills and attitudes necessary to contribute as musicians;
  • To collaborate with others in purposeful and expressive ways through singing and playing instruments;
  • To nurture their individual and collective creativity;
  • To use their growing knowledge to explore and generate music that is unique, relevant and valuable.

Drama

Drama fosters a “teamwork spirit” as students learn to work together, to share confidently, to laugh and participate together, and to listen and watch others with empathy and compassion.
 
Drama gives students the opportunity to enact and understand drama, recognising it as a practical art form in which ideas and meaning are communicated to an audience through choices of form, style and convention.
 
What will students learn?
  • To apply knowledge and understanding when making, performing and responding to drama;
  • To explore performance texts, understanding their social, cultural and historical contexts including the theatrical conventions of the period in which they were created;
  • To develop a range of theatrical skills and apply them to create performances;
  • To work collaboratively to generate, develop and communicate ideas;
  • To develop as creative, effective, independent and reflective students, able to make informed choices in process and performance;
  • To contribute as an individual to a theatrical performance;
  • To reflect on and evaluate their own work and that of others;
  • To develop an awareness and understanding of the roles and processes undertaken in contemporary professional theatre practice;
  • To adopt safe working practices.