Tiểu học Song ngữ

Tiền tiểu học – Lớp 5 (5 – 11 tuổi)

Giữ gìn bản sắc, hội nhập năm châu

Chương trình Song Ngữ của chúng tôi giúp học sinh phát triển kỹ năng học tập về số học và chữ viết, đồng thời khuyến khích học sinh đặt nhiều câu hỏi và thể hiện nhiệt huyết của mình dành cho việc học tập. Mặc dù trọng tâm của chương trình hướng tới quan điểm toàn cầu, chương trình Song Ngữ HAIS đề cao những giá trị văn hoá và ngôn ngữ của Người Việt. Xuyên suốt chương trình là phương pháp tiếp cận “Học mà Chơi, Chơi mà Học” và “Học tập dựa trên truy vấn”.

Các phương pháp này được dẫn dắt bởi đội ngũ giáo viên Việt Nam và giáo viên Anh ngữ bản xứ có trình độ chuyên môn cao, tận tâm. Với việc sử dụng các kỹ thuật học tập truyền thống kết hợp với phương pháp học truy vấn, cho phép các em thực hành và học tập trên cả hai ngôn ngữ cùng một lúc mà không đánh mất đi tiếng mẹ đẻ của mình.

5 lý do để lựa chọn chương trình Song ngữ HAIS

Giáo viên giàu kinh nghiệm, có trình độ, sáng tạo và đam mê

Tất cả các giáo viên HAIS đều có những kỹ năng độc đáo tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh. Từ huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp, đến nghệ sĩ sáng tác, nhà soạn nhạc và nhạc sĩ chuyên nghiệp ... các nhân viên HAIS mang đến cho các lớp học những tài năng đa dạng.

Trang thiết bị đầy đủ

Khuôn viên HAIS là một không gian hoàn hảo để đáp ứng các sở thích và đam mê của tất cả học sinh bao gồm một thư viện đa ngôn ngữ, khu vườn đa dạng, hồ bơi, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật, phòng biểu diễn nghệ thuật, hội thảo, phòng thí nghiệm, v.v.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa khung chương trình của Bộ GD & ĐT và khung chương trình Giáo dục Quốc tế

HAIS đã xây dựng một nền tảng vững chắc với Chương trình giảng dạy Song ngữ được thiết kế độc đáo với mục đích cung cấp một tiêu chuẩn giáo dục quốc tế mạnh mẽ kết hợp với giá trị đích thực của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, trang bị cho học sinh trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Phương pháp học tập thú vị và dễ tiếp cận

Học sinh HAIS học tập thông qua phương pháp truy vấn và biết phản ánh. Các em phát triển các kỹ năng về tư duy phản biện, giao tiếp xã hội, quản lý bản thân và nghiên cứu. Các em còn học thông qua phương pháp học dự án để phát triển thêm các kỹ năng này.

Một môi trường hỗ trợ, hướng tới cộng đồng và có trách nhiệm

Quy mô HAIS vừa đủ để có thể tập trung vào từng học sinh, để các em thực sự có thể “Tìm đam mê, thỏa niềm ước mơ"của các em.

—Pngtree—vietnam flag transparent watercolor painted_5331119

50% TIẾNG VIỆT

—Pngtree—simple hand-painted brush strokes british_4124168

50% TIẾNG ANH

Các môn học theo chương trình của Bộ GD & ĐT

Tiếng Việt

Toán học

Lịch sử & Địa lý

Giáo dục Lối sống

Các môn học bằng Tiếng Anh

Toán học

Tiếng Anh

Khoa học

Thể dục thể chất

Nghệ thuật và Thiết kế

Âm nhạc

Kịch nghệ

Book a Visit Trial Day Apply

Vietnamese

HAIS prides itself on Vietnamese values and with that, the school offers two comprehensive Vietnamese language subjects. The Vietnamese language subjects are divided into two learning pathways: One for second-language learners and one for native Vietnamese speakers. Both subjects are learned and developed through literature, history, geography and more. 
 
With having the Vietnamese language subject, in addition to the main curriculum of the school, HAIS international students become more worldly and integrated with the local culture. HAIS bilingual students still retain their native language and cultural values while also receiving a quality internally-standardized education. Students from both programmes graduate as truly global-citizens. 
 
VNL – Vietnamese as a Native Language
 
This programme is for the native Vietnamese students at HAIS, many who are enrolled in the Bilingual Programme. The curriculum is based on the curriculum framework of the Ministry of Education and Training of Vietnam, with focuses on Nationalism, Literature, History, Geography and Lifestyle Education, appropriate for each grade level. 
 
For primary school students, they learn many of their core subjects in the Vietnamese language, including Mathematics, Lifestyle Education, Vietnamese Language and more. For secondary students, they study Vietnamese language for four periods a week. Their language is developed through the subjects of Literature, History and Geography of Vietnam.

Mathematics

Key Stage 1 – Primary Years 1 and 2
 
In mathematics, children develop their knowledge and understanding through practical activity, exploration, and discussion. They learn to count, read, write and order numbers to 100 and beyond. They develop a range of mental calculation skills and use these confidently in different settings. 
 
They learn about shape and space through practical activity which builds on their understanding of their immediate environment. They begin to grasp mathematical language, using it to talk about their methods and explain their reasoning when solving problems.
 
Key Stage 2 – Primary Years 3 – 6
 
Students use the number system more confidently. They move from counting reliably to calculating fluently with all four number operations. They always try to tackle a problem with mental methods before using any other approach. 
 
Students explore features of shape and space and develop their measuring skills in a range of contexts. They discuss and present their methods and reasoning using a wider range of mathematical language, diagrams and charts.

History and Geography

Vietnamese History and Vietnamese Geography classes provide students with the basic knowledge and skills to interpret history and understand the geography of their local, regional, and national community, along with that of neighbouring countries. 
 
These subjects follow the curriculum set forth by the Vietnamese Ministry of Education (MOET).
 
What will students learn?
  • To explore the natural and social world around them;
  • To foster a national pride for their surrounding nature, homeland and country;
  • To build awareness on protecting, preserving, and developing their environment and Vietnamese cultural values;
  • To respect cultural differences between nations and peoples, thereby contributing to the formation and development of patriotism, compassion, hard work, honesty and responsibility.

Lifestyle Education

Lifestyle Education forms core qualities as good citizens by developing emotional intelligence, manners, and behaviours that is in accordance with ethical standards. This subject develops each student to exhibit these ethical standards in their work, community, country, humanity and natural environment;
 
The contents of this subject facilitate students to learn about their values, family roots, homeland, and community, forming students the necessary habits and routines that can help them in self-learning and self-regulation. 
 
What will students learn?
  • Self-esteem and self-confidence; 
  • Positive emotions and behaviours;
  • A love of family, homeland, country; 
  • A love and respect of people; 
  • Skills to study hard and work hard; 
  • The desire to be honest; 
  • Responsibility for their own actions and behaviour.

English

Key Stage 1 – Primary Years 1 and 2
 
Speaking and Listening: Students learn to speak confidently and listen to what others have to say. They begin to read and write independently and with enthusiasm. They use language to explore their own experiences and imaginary worlds.
 
Reading: Student’s interest and pleasure in reading is developed as they learn to read confidently and independently. They focus on words and sentences and how they fit into whole texts. They work out the meaning of straightforward texts and say why they like them or do not like them.
 
Writing: Students start to enjoy writing and see the value of it.  They learn to communicate meaning in narrative and non-fiction texts and spell and punctuate correctly.
 
Key Stage 2 – Primary Years 3 – 6
 
Speaking and Listening: Students learn to change the way they speak and write to suit different situations, purposes and audiences. They read a range of texts and respond to different layers of meaning in them. They explore the use of language in literary and non-literary texts and learn how language works.
 
Reading: Students read enthusiastically a range of materials and use their knowledge of words, sentences and texts to understand and respond to the meaning. They increase their ability to read challenging and lengthy texts independently. They reflect on the meaning of texts, analysing and discussing them with others.
 
Writing: Students develop understanding that writing is both essential to thinking and learning, and enjoyable in its own right. They learn the main rules and conventions of written English and start to explore how the English language can be used to express meaning in different ways. They use the planning, drafting and editing process to improve their work and to sustain their fiction and non-fiction writing.

Science

Key Stage 1 – Primary Years 1 and 2
 
Students observe, explore, and ask questions about living things, materials and phenomena. They begin to work together to collect evidence to help them answer questions and to link this to simple scientific ideas. They evaluate evidence and consider whether tests or comparisons are fair. 
 
They use reference materials to find out more about scientific ideas. They share their ideas and communicate them using scientific language, drawings, charts and tables.
 
Key Stage 2 – Primary Years 3 – 6
 
Students observe, explore, and ask questions about living things, materials and phenomena. They begin to work together to collect evidence to help them answer questions and to link this to simple scientific ideas. They evaluate evidence and consider whether tests or comparisons are fair. 
 
They use reference materials to find out more about scientific ideas. They share their ideas and communicate them using scientific language, drawings, charts and tables.

Physical Education

Physical Education is a vital part of a balanced school curriculum. Regular exercise improves physical and mental health and there is growing evidence that it improves academic performance across the curriculum. 
 
Learners develop skills through a wide variety of age-appropriate physical activities, including games, team sports, gymnastics, swimming and dance.
 
What will students learn?
  • Increase confidence, moving with increasing control, fluency and variety;
  • Improve their understanding of concepts, rules, tactics, strategies and compositional ideas;
  • Participate in respectful and responsible ways, engaging appropriately and safely;
  • Improve knowledge and understanding of how physical education can contribute to a healthy and active lifestyle;
  • Develop transferable skills promoting physical, cognitive, and social development, and become independent, critical and reflective movers and thinkers.

Art and Design

Art and Design give learners a platform to express themselves, sparking imagination, creativity, and developing transferable skills. Students explore and push boundaries to become reflective, critical and decisive thinkers. They learn how to articulate personal responses to their experiences.
 
What will students learn?
  • Develop creative skills that will help with many aspects of their future learning and development;
  • Learn to see themselves as artists and become increasingly reflective and independent;
  • Develop the skills needed to express ideas creatively and to communicate visually;
  • Understand their place and the place of others in a creative, innovative and interconnected world.

Music

Music fosters creativity and builds confidence. It helps learners to express themselves and shows them the importance of communication as they learn to connect with other musicians and with audiences.
 
Learners explore music as performers, composers and informed listeners. They make, understand and appreciate music from different cultures, times and places, helping them to develop leadership and collaboration skills as well as self-confidence.
 
What will students learn?
  • To cultivate a joy of music through participating in meaningful and enjoyable experiences;
  • To develop the knowledge, skills and attitudes necessary to contribute as musicians;
  • To collaborate with others in purposeful and expressive ways through singing and playing instruments;
  • To nurture their individual and collective creativity;
  • To use their growing knowledge to explore and generate music that is unique, relevant and valuable.

Drama

Drama fosters a “teamwork spirit” as students learn to work together, to share confidently, to laugh and participate together, and to listen and watch others with empathy and compassion.
 
Drama gives students the opportunity to enact and understand drama, recognising it as a practical art form in which ideas and meaning are communicated to an audience through choices of form, style and convention.
 
What will students learn?
  • To apply knowledge and understanding when making, performing and responding to drama;
  • To explore performance texts, understanding their social, cultural and historical contexts including the theatrical conventions of the period in which they were created;
  • To develop a range of theatrical skills and apply them to create performances;
  • To work collaboratively to generate, develop and communicate ideas;
  • To develop as creative, effective, independent and reflective students, able to make informed choices in process and performance;
  • To contribute as an individual to a theatrical performance;
  • To reflect on and evaluate their own work and that of others;
  • To develop an awareness and understanding of the roles and processes undertaken in contemporary professional theatre practice;
  • To adopt safe working practices.

Tiếng Việt

HAIS tự hào về các giá trị của Việt Nam và cùng với đó, HAIS cung cấp chương trình học tiếng Việt toàn diện với hai lộ trình học: Một dành cho người học ngoại ngữ thứ hai và một dành cho người bản ngữ. Cả hai lộ trình đều được học và phát triển thông qua các môn học khác văn học, lịch sử, địa lý và nhiều hơn nữa.
 
Ngoài các môn học trong chương trình học chính, học sinh quốc tế HAIS trở nên gần gũi và hòa nhập hơn với văn hóa bản địa. Học sinh song ngữ của HAIS vẫn giữ được ngôn ngữ mẹ đẻ và các giá trị văn hóa đồng thời tiếp cận được một nền giáo dục chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Học sinh tốt nghiệp từ cả hai chương trình sẽ trở thành những công dân toàn cầu thực sự.
 
VNL – Tiếng Việt như một ngôn ngữ mẹ đẻ
 
Chương trình này dành cho học sinh bản xứ Việt Nam, là các em đa phần đang theo học Chương trình Song ngữ. Chương trình học dựa trên khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, tập trung vào các môn Văn, Sử, Địa và Giáo dục lối sống phù hợp với từng khối lớp học.
 
Đối với học sinh tiểu học, các em học nhiều môn học chính bằng tiếng Việt, bao gồm Toán, Giáo dục lối sống, Tiếng Việt, v.v. Đối với học sinh THCS, các em học môn Tiếng Việt 4 tiết / tuần. Ngôn ngữ của các em được phát triển thông qua các môn học như Văn, Sử, Địa Việt Nam.

Toán học khối Tiểu học

Toán học giúp chúng ta suy nghĩ một cách có phân tích và suy luận tốt hơn. Chương trình giảng dạy toán học của HAIS khuyến khích sự thích thú suốt đời đối với tư duy phân tích và lý trí.
 
Toán học khối Tiểu học
 
Giai đoạn 1 – Tiểu học Year 1 & 2
Trong toán học, trẻ em phát triển kiến thức và hiểu biết của mình thông qua hoạt động thực tế, khám phá và thảo luận. Các em học đếm, đọc, viết và sắp xếp các số đến 100 và hơn thế nữa. Học sinh phát triển một loạt các kỹ năng tính toán và sử dụng chúng một cách tự tin trong các môi trường khác nhau.
 
Học sinh tìm hiểu về hình dạng và không gian thông qua hoạt động thực tế, dựa trên sự hiểu biết của họ về môi trường xung quanh. Các em bắt đầu nắm bắt ngôn ngữ toán học, sử dụng nó để nói về phương pháp học và giải thích lý luận khi giải quyết vấn đề.
 
Giai đoạn 2: Tiểu học Year 3-6
Học sinh sử dụng hệ thống số một cách tự tin hơn. Các em có thể chuyển từ đếm sang tính toán thành thạo với cả bốn phép toán số. Học sinh luôn cố gắng giải quyết vấn đề bằng các phương pháp tinh thần trước khi sử dụng bất kỳ cách tiếp cận nào khác.
 
Học sinh khám phá các đặc điểm của hình học, không gian và phát triển kỹ năng đo lường của chúng trong nhiều bối cảnh. Các em thảo luận và trình bày các phương pháp và lập luận bằng cách sử dụng nhiều ngôn ngữ toán học, sơ đồ và biểu đồ hơn.

Lịch sử & Địa lý Việt Nam

Các lớp Lịch sử Việt Nam và Địa lý Việt Nam cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cơ bản để giải thích lịch sử và hiểu địa lý của cộng đồng địa phương, khu vực và quốc gia của mình cùng với các nước láng giềng.
 
Các môn học này tuân theo chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam (MOET).
 
Học sinh sẽ học những gì?
  • Khám phá thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh;
  • Khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu đối với thiên nhiên, quê hương, đất nước;
  • Nâng cao nhận thức để bảo vệ, giữ gìn và phát triển môi trường và các giá trị văn hóa Việt Nam;
  • Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc, góp phần hình thành và phát triển lòng yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Giáo dục lối sống

Giáo dục lối sống hình thành những phẩm chất cốt lõi của một công dân tốt bằng cách phát triển trí tuệ cảm xúc, cách cư xử và hành vi phù hợp với các chuẩn mực đạo đức. Môn học này mỗi học sinh phát triển bằng cách thể hiện các chuẩn mực đạo đức này trong công việc, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên;
 
Nội dung môn học này tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu về các giá trị bản thân, cội nguồn gia đình, quê hương, cộng đồng, hình thành cho học sinh những thói quen, nề nếp cần thiết giúp các em tự học, tự điều chỉnh.
 
Học sinh sẽ học những gì?
  • Lòng tự trọng và sự tự tin;
  • Cảm xúc và hành vi tích cực;
  • Tình yêu gia đình, quê hương, đất nước;
  • Tình thương và sự tôn trọng giữa người với người;
  • Kỹ năng để học tập và làm việc chăm chỉ;
  • Lòng trung thực;
  • Biết chịu trách nhiệm về hành động và hành vi của bản thân.

Tiếng Anh khối Tiểu học

Giai đoạn 1 – Tiểu học Year 1&2:
  • Nói và Nghe: Trẻ học cách nói một cách tự tin và lắng nghe những gì người khác nói. Các em bắt đầu đọc và viết một cách độc lập và nhiệt tình. Đồng thời sử dụng ngôn ngữ để khám phá những trải nghiệm và thế giới tưởng tượng của mình.
  • Đọc: Hứng thú và niềm vui đọc của học sinh được phát triển khi các em học cách đọc một cách tự tin và độc lập. Các em tập trung vào các từ, câu và cách vận dụng phù hợp với toàn bộ văn bản. Cũng tìm ra ý nghĩa của các văn bản đơn giản và nói tại sao mình thích hoặc không thích.
  • Viết: Học sinh bắt đầu thích viết và thấy giá trị của nó. Các em học cách truyền đạt ý nghĩa trong các văn bản tường thuật, đồng thời đánh vần và chấm câu một cách chính xác.
 
Giai đoạn 2 – Tiểu học Year 3-6
  • Nói và Nghe: Học sinh cách thay đổi cách nói và viết để phù hợp với các tình huống, mục đích và đối tượng khác nhau. Các em đọc một loạt các văn bản và trả lời các tầng ý nghĩa khác nhau trong đó. Các em cũng khám phá việc sử dụng ngôn ngữ trong các văn bản văn học và phi văn học và tìm hiểu cách thức hoạt động của ngôn ngữ.
  • Đọc: Học sinh ham đọc nhiều đọc nhiều loại tài liệu và sử dụng các kiến thức của mình về từ, câu và văn bản để hiểu và trả lời ý nghĩa. Trẻ tăng khả năng đọc các văn bản dài và khó đọc một cách độc lập. Các em suy ngẫm về ý nghĩa của văn bản, phân tích và thảo luận chúng với những người khác.
  • Viết: Học sinh hiểu rằng viết vừa rất cần thiết cho cả việc suy nghĩ và học tập, vừa thú vị theo đúng nghĩa của nó. Các em học các quy tắc, quy ước chính của tiếng Anh viết và bắt đầu khám phá cách ngôn ngữ tiếng Anh có thể được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa theo những cách khác nhau. Các em sử dụng quá trình lập kế hoạch, soạn thảo và chỉnh sửa để cải thiện công việc đồng thời để thể hiện các tác phẩm hư cấu và phi hư cấu của mình.

Khoa học khối Tiểu học

Chương trình giảng dạy bộ môn khoa học mới đầy thú vị giúp các em học sinh phát triển trí tò mò về thế giới tự nhiên và cho phép các em tìm tòi những lời giải thích mang tính khoa học về các hiện tượng xung quanh mình.
 
Khoa học Tiểu học
 
Giai đoạn 1 – Tiểu học Year 1&2:
Các em quan sát, khám phá và đặt câu hỏi về các sinh vật, vật liệu và hiện tượng. Các em bắt đầu làm việc cùng nhau để thu thập bằng chứng để trả lời các câu hỏi và liên kết điều này với các ý tưởng khoa học đơn giản. Sau đó đánh giá bằng chứng và xem xét liệu các bài kiểm tra hoặc so sánh có công bằng hay không.
 
Các em sử dụng nhiều tài liệu tham khảo để tìm hiểu thêm về các ý tưởng khoa học, chia sẻ ý tưởng của mình, truyền đạt bằng ngôn ngữ, hình vẽ, biểu đồ và bảng tính khoa học.
 
Giai đoạn 2 – Tiểu học Year 3-6
Các em học sinh học về một loạt các sinh vật, vật liệu và hiện tượng sống. Bắt đầu tạo liên kết giữa các ý tưởng và giải thích mọi thứ bằng cách sử dụng các mô hình và lý thuyết đơn giản. Trẻ áp dụng kiến thức và sự hiểu biết của mình về các ý tưởng khoa học vào các hiện tượng quen thuộc, những điều trong cuộc sống hàng ngày và sức khỏe cá nhân. Trẻ bắt đầu nghĩ về những tác động tích cực và tiêu cực của sự phát triển khoa học và công nghệ đối với môi trường và trong các bối cảnh khác. Đồng thời thực hiện các cuộc điều tra có hệ thống hơn, công việc của riêng mình và với những người khác.
 
Các em sử dụng một loạt các nguồn tham khảo để hoàn thành bài tập, nói về công việc và ý nghĩa của nó, và truyền đạt ý tưởng bằng nhiều ngôn ngữ, sơ đồ, biểu đồ và đồ thị khoa học.
 

Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất là một phần quan trọng của chương trình học cân bằng. Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, nhiều bằng chứng cho thấy thể dục thể thao cải thiện kết quả học tập trong toàn bộ chương trình giảng dạy.
 
Người học phát triển các kỹ năng thông qua nhiều hoạt động thể chất phù hợp với lứa tuổi, bao gồm các trò chơi, thể thao đồng đội, thể dục dụng cụ, bơi và khiêu vũ.
 
Học sinh sẽ học những gì?
  • Gia tăng sự tự tin, di chuyển, kiểm soát và sự thuần thục nhiều kỹ năng đa dạng.
  • Cải thiện sự hiểu biết về các khái niệm, quy tắc, chiến thuật, chiến lược và tương tác
  • Tham gia theo cách tôn trọng và có trách nhiệm, một cách phù hợp và an toàn
  • Nâng cao kiến thức và sự hiểu biết về việc giáo dục thể chất có thể xây dựng lối sống lành mạnh và tích cực.
  • Phát triển các kỹ năng chuyển đổi thúc đẩy sự phát triển về thể chất, nhận thức và xã hội và trở thành những người học có động lực và nhà tư tưởng độc lập, phê phán và có phản xạ.

 

Nghệ thuật & Thiết kế

Môn học cung cấp cho người học một nền tảng để thể hiện bản thân, khơi dậy trí tưởng tượng, sáng tạo và phát triển các kỹ năng có thể chuyển giao và thực tế. Học sinh khám phá và mở rộng thê giới quan để trở thành những người học có tư duy phản biện,có khả năng tự soi chiếu và quyết đoán. Các em cũng học cách nói lên phản ứng cá nhân dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của mình.
 
Học sinh sẽ học được những gì?
  • Phát triển các kỹ năng sáng tạo sẽ giúp với nhiều khía cạnh của việc học tập và phát triển trong tương lai.
  • Học để nhìn nhận bản thân như là một nghệ sỹ, nâng cao khả năng tự soi chiếu và tính độc lập.
  • Phát triển các kỹ năng cần thiết để thể hiện ý tưởng sáng tạo và giao tiếp trực quan.
  • Nhận biết vị thế của mình và thấu cảm với người khác trong một thế giới đầy tính sáng tạo, đổi mới và kết nối.

Âm nhạc

Âm nhạc thúc đẩy sự sáng tạo và xây dựng sự tự tin. Bộ môn này giúp người học thể hiện bản thân và cho thấy tầm quan trọng của việc giao tiếp khi các em học cách kết nối với các nghệ sĩ khác và với khán giả.
 
Người học khám phá âm nhạc với tư cách như những người nghệ sỹ, nhà soạn nhạc và những người thưởng thức âm nhạc. Học sinh thực hiện, am hiểu và trân trọng âm nhạc từ các nền văn hóa, thời gian và địa điểm khác nhau, giúp các em phát triển kỹ năng lãnh đạo và hợp tác cũng như giúp các em tự tin hơn.
 
Học sinh sẽ học những gì?
  • Nuôi dưỡng niềm vui âm nhạc qua việc tham gia vào những trải nghiệm ý nghĩa và thú vị
  • Nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để góp phần nuôi dưỡng các em như những nghệ sỹ thực thụ
  • Hợp tác với người khác theo cách có chủ đích, cảm xúc thông qua việc hát và chơi nhạc cụ
  • Nuôi dưỡng sự sáng tạo cá nhân và tập thể. Sử dụng kiến thức đã được lĩnh hội của mình để khám phá và sáng tạo âm nhạc một cách độc đáo, phù hợp và có giá trị.

 

 

Kịch nghệ

Khi các em học sinh cùng nhau hoạt động, kich nghệ thúc đẩy “tinh thần làm việc nhóm”, chia sẻ tâm sự, cười và tham gia cùng nhau, cũng như lắng nghe, quan sát một cách đồng cảm và đầy lòng trắc ẩn với người khác.
 
Bộ môn kịch nghệ của HAIS mang đến cho học sinh cơ hội để thực hiện, hiểu và công nhận nó như bộ môn nghệ thuật biểu diễn thực tế, trong đó những ý tưởng và ý nghĩa được truyền đạt đến khán giả thông qua sự lựa chọn về hình thức, phong cách và quy ước.
 
Học sinh sẽ học những gì?
  • Áp dụng kiến thức và sự hiểu biết khi thực hiện, biểu diễn và soi chiếu;
  • Khám phá các văn bản biểu diễn, hiểu bối cảnh xã hội, văn hóa và lịch sử, bao gồm các quy ước sân khấu của thời kỳ mà vở kịch đó được tạo ra;
  • Phát triển một loạt kỹ năng sân khấu và áp dụng chúng để tạo ra các buổi biểu diễn;
  • Hợp tác để sáng tạo, phát triển và truyền đạt ý tưởng;
  • Phát triển như một nhà sáng tạo, có hiệu quả, độc lập và phản xạ, có thể đưa ra các lựa chọn sáng suốt trong quá trình và biểu diễn;
  • Đóng góp như một nhân vật vào một buổi biểu diễn sân khấu;
  • Phản ánh và đánh giá công việc của chính mình và của người khác;
  • Phát triển nhận thức, sự hiểu biết về vai trò và quy trình được thực hiện trong thực hành sân khấu chuyên nghiệp đương đại;
  • Áp dụng thực hành làm việc an toàn;