Lớp học và độ tuổi tương ứng của học sinh

Trường Quốc Tế Hội An xếp lớp học sinh theo độ tuổi tương ứng theo độ tuổi thích hợp của các con. Trong một số trường hợp đặc biệt, nhà trường sẽ xem xét khả năng ngôn ngữ và học thuật, mức độ trưởng thành trong nhận thức xã hội và điều khiển cảm xúc của trẻ để xếp lớp. Xếp trẻ vào lớp phù hợp mang lại cả lợi ích phát triển về mặt xã hội và cảm xúc của trẻ để đảm bảo con có một tiến trình học tập hiệu quả.

Trong một vài trường hợp, Học sinh có thể được xếp vào lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với tuổi của mình nếu chúng tôi tin rằng điều đó là hiệu quả hơn và tăng cường được trải nghiệm học tập tốt hơn cho trẻ tại HAIS, Tuy nhiên điều này sẽ được quyết định sau khi phụ huynh họp với Cô Hiệu Trưởng dựa vào khả năng và mối quan tâm của trẻ. Sau khi đã tham vấn trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm và có sự đồng ý thống nhất của phụ huynh, cô Hiệu Trưởng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc này.

Dưới đây là bảng chỉ ra lớp học phù hợptương ứng với độ tuổi của trẻ trong năm học mới.