Chúng tôi là một tổ chức lấy người học làm trung tâm, chú trọng đồng đều vào tiến bộ học tập, cũng như sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ trong các lĩnh vực Âm nhạc, Nghệ thuật, Thể thao và môi trường. Chúng tôi mong muốn cung cấp các kỹ năng, kiến thức và sự hiểu biết cần thiết để học sinh trở thành những người học thành công suốt đời.

Âm nhạc

Âm nhạc thúc đẩy sự sáng tạo và xây dựng sự tự tin. Bộ môn này giúp người học thể hiện bản thân và cho thấy tầm quan trọng của việc giao tiếp khi các em học cách kết nối với các nghệ sĩ khác và với khán giả.

Người học khám phá âm nhạc với tư cách như những người nghệ sỹ, nhà soạn nhạc và những người thưởng thức âm nhạc. Học sinh thực hiện, am hiểu và trân trọng âm nhạc từ các nền văn hóa, thời gian và địa điểm khác nhau, giúp các em phát triển kỹ năng lãnh đạo và hợp tác cũng như giúp các em tự tin hơn.

Học sinh sẽ học được những gì?

  • Nuôi dưỡng niềm vui âm nhạc qua việc tham gia vào những trải nghiệm ý nghĩa và thú vị
  • Nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để góp phần nuôi dưỡng các em như những nghệ sỹ thực thụ
  • Hợp tác với người khác theo cách có chủ đích, cảm xúc thông qua việc hát và chơi nhạc cụ
  • Nuôi dưỡng sự sáng tạo cá nhân và tập thể.
  • Sử dụng kiến thức đã được lĩnh hội của mình để khám phá và sáng tạo âm nhạc một cách độc đáo, phù hợp và có giá trị.

Nghệ thuật và Thiết kế

Môn học cung cấp cho người học một nền tảng để thể hiện bản thân, khơi dậy trí tưởng tượng, sáng tạo và phát triển các kỹ năng có thể chuyển giao trong đời sống thực tế. Học sinh khám phá và mở rộng thê giới quan để trở thành những người học có tư duy phản biện,có khả năng tự soi chiếu và quyết đoán. Các em cũng học cách nói lên phản ứng cá nhân dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của mình.

Học sinh sẽ học gì? 

  • Phát triển các kỹ năng sáng tạo sẽ giúp với nhiều khía cạnh của việc học tập và phát triển trong tương lai.
  • Học để nhìn nhận bản thân như là một nghệ sỹ, nâng cao khả năng tự soi chiếu và tính độc lập.
  • Phát triển các kỹ năng cần thiết để thể hiện ý tưởng sáng tạo và giao tiếp trực quan.
  • Nhận biết vị thế của mình và thấu cảm với người khác trong một thế giới đầy tính sáng tạo, đổi mới và kết nối.

Giáo dục thể chất tại HAIS

Giáo dục thể chất là một phần quan trọng của chương trình học cân bằng. Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, nhiều bằng chứng cho thấy thể dục thể thao cải thiện kết quả học tập trong toàn bộ chương trình giảng dạy.

Người học phát triển các kỹ năng thông qua nhiều hoạt động thể chất phù hợp với lứa tuổi, bao gồm các môn thể thao cá nhân hoặc thể thao đồng đội.

Học sinh sẽ học được những gì?

  • Gia tăng sự tự tin, di chuyển, kiểm soát và sự thuần thục nhiều kỹ năng đa dạng.
  • Cải thiện sự hiểu biết về các khái niệm, quy tắc, chiến thuật, chiến lược và tương tác
  • Tham gia theo cách tôn trọng và có trách nhiệm, một cách phù hợp và an toàn
  • Nâng cao kiến thức và sự hiểu biết về việc giáo dục thể chất có thể xây dựng lối sống lành mạnh và tích cực.
  • Phát triển các kỹ năng chuyển đổi thúc đẩy sự phát triển về thể chất, nhận thức và xã hội và trở thành những người học có động lực và nhà tư tưởng độc lập, phê phán và có phản xạ.