HAIS cho các bạn học sinh có lựa chọn được đi dã ngoại tham quan dưới sự giám sát của giảng viên. Khi có thể, những chuyến đi này được lên kế hoạch trong ngày học và thường có liên quan trực tiếp đến chương trình môn học. HAIS khuyến khích và kỳ vọng học sinh cũng như tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng ta mong muốn đạt được các tiêu chuẩn hành vi cao nhất. Học sinh được kỳ vọng sẽ luôn duy trì các tiêu chuẩn này của nhà trường và có trách nhiệm khuyến khích các bạn học cùng làm như vậy. Khi đi ra ngoài nơi công cộng, tất cả các bạn học sinh đều đại diện cho HAIS và muốn để lại ấn tượng tích cực ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Học sinh phải mặc đồng phục thể thao HAIS hoặc Đồng phục học sinh HAIS như một phần trang phục của họ trong các chuyến dã ngoại.