Đối với bất kỳ ai quan tâm tới giáo dục, có rất nhiều lý thuyết liên quan đến phương pháp sư phạm, cũng như mối quan hệ thầy trò. Tuy nhiên, tại HAIS, chúng tôi có một triết lý khá đơn giản: ‘Giáo viên HAIS biết rõ từng học sinh tới mức cá nhân và giáo dục dựa trên kiến thức được cá nhân hóa’.

Trường Quốc tế Hội An tự hào cung cấp một môi trường khuyến khích sự phát triển về mặt xã hội và cảm xúc, đồng thời chuẩn bị cho học sinh trở thành những người tham gia tích cực trong một thế giới đang thay đổi. Chúng tôi tin rằng các mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh là rất quan trọng để thúc đẩy một môi trường như vậy. Các mối quan hệ tích cực, được củng cố bởi sự quan tâm và tôn trọng, hỗ trợ cả về mặt học tập và xã hội/tình cảm.

Chúng tôi cũng nhận thức rằng lời nói phải đi đôi với hành động. Do đó, ngoài Chương trình Pastoral Care và chương trình hoạt động ngoại khoá ECA, chúng tôi mong muốn bổ sung sự học thuật của học sinh với các chương trình hỗ trợ đảm bảo sẽ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời.