Chương trình ngôn ngữ thế giới

Chương trình Ngôn ngữ Thế giới của chúng tôi được thiết kế dành cho học sinh đang theo học Chương trình Quốc tế của HAIS, từ cấp Tiểu học đến Trung học (Lớp 1 đến Lớp 9).

Chương trình Ngôn ngữ Thế giới của HAIS được thành lập dựa trên các nguyên tắc sau:

  • Giảng dạy và thúc đẩy sự tôn trọng đối với con người và các nền văn hóa khác nhau;
  • Phát triển nhận thức nhận thức về mối liên hệ qua lại giữa ngôn ngữ và nhân loại;
  • Phát triển thế giới quan rộng lớn hơn, hình thành một tư duy mở với mục đích thấu hiểu; và
  • Cải thiện chức năng não và trí nhớ theo nhiều cách tích cực.

 Tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung (EAL)

EAL cung cấp các cơ hội nâng cao cho những người nói tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ mong muốn phát triển hơn nữa khả năng giao tiếp một cách tự tin và hiệu quả. Chương trình EAL của chúng tôi thúc đẩy học sinh học tập tích cực, phát triển kỹ năng tư duy và khuyến khích sự tham gia của trí thức. Với phương pháp giảng dạy tích hợp của chúng tôi, học sinh sẽ phát triển hơn nữa các kỹ năng xã hội bằng tiếng Anh, cũng như nhận được hỗ trợ bổ sung trong việc tiếp cận ngôn ngữ học thuật trong chương trình giảng dạy quốc tế của chúng tôi.

Tiếng Pháp như một ngôn ngữ bổ sung (FAL)

FAL dành cho những học sinh đang học tiếng Pháp như một ngoại ngữ hai. Mục đích là để phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả trong giao tiếp sinh hoạt. Khóa học dựa trên các kỹ năng ngôn ngữ được liên kết với nhau: nghe, đọc, nói và viết, và sẽ được sửa đổi dựa trên quá trình học tập của người học. Các thầy cô hướng dẫn của chúng tôi là những giáo viên người Pháp có trình độ, những người tuân theo một chương trình học có cấu trúc, cho phép học sinh có cơ hội tìm kiếm các bằng cấp chính thống tại HAIS khi các em chuyển sang cấp độ IGCSE.

Tiếng Việt Là Ngôn Ngữ Bổ Sung (VAL)

VAL được thiết kế dành cho học sinh quốc tế và được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên HAIS Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Nhà sáng lập HAIS, cô Trần Hạnh An, nhà ngôn ngữ học, giảng viên, biên tập viên và viết sách có kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. HAIS đã xuất bản ba cuốn sách được thiết kế độc đáo và mang tính thực tiễn cao mang tên “Tiếng Việt quanh tôi”. Bộ sách này phù hợp cho học sinh học và sử dụng tiếng Việt trong trường học hoặc trong cộng đồng địa phương.