HAIS Bilingual Early Years
Thư viện HAIS của chúng tôi cung cấp một bộ sưu tập tài liệu xuất bản in ấn quốc tế, với sự cập nhật hằng ngày, mở cửa dành cho học sinh và giảng viên. Thư viện HAIS chào đón học sinh từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều từ thứ Hai đến thứ Năm và từ 8:00 sáng đến 3:30 chiều vào các ngày thứ Sáu. Nhóm Thư viện cố gắng đáp ứng các nhu cầu và sở thích giáo dục của trẻ em và các nhà giáo dục, đồng thời cam kết giữ cho bộ sưu tập phù hợp với nhịp sống hiện tại.
Click vào đây để truy cập tài nguyên tại thư viện HAIS.