Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Các hoạt động Ngoại khoá tại HAIS bao gồm các hoạt động trong các Câu lạc bộ, nhóm học sinh, bao gồm các hoạt động học thuật, hoạt động cộng đồng, hoạt động ngoại khoá. Từ đầu học kỳ, các em học sinh sẽ có cơ hội khám phá, trải nghiệm, thể hiện khả năng và đăng ký tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khoá thú vị. Chương trình ngoại khoá sẽ diễn ra từ 3:30 – 4:30 chiều Thứ Hai đến Thứ Năm và sẽ tập hợp để phụ huynh đón từ Căng tin của trường.

Chương trình học tập, rèn luyện các kỹ năng thú vị, bổ ích

Chương trình Hoạt động Ngoại khoá của trường là một chương trình học vui – bổ ích giúp các em học sinh có cơ hội học tập thêm những điều thú vị mới.

Các hoạt động Ngoại khoá của học sinh HAIS rất đa dạng, từ các hoạt động thể thao đến các hoạt động học thuật, hoạt động liên quan đến hỗ trợ xã hội, cộng đồng…

Trong năm học này, chúng tôi bổ sung thêm rất nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị dành cho học sinh.

Book a Visit Trial Day Apply