Charlotte Mills

Trưởng nhóm học tập khối mầm Non Quốc tế, giáo viên lớp Mầm non K1-K2 Quốc tế

Võ Thị Tường Vy

Trưởng nhóm Song ngữ Mầm non, Giáo viên lớp mầm non K2

Jo Darby

Điều phối viên Quốc tế Khối Mầm Non, Giáo viên lớp nhóm chơi, K2 & Giáo viên nhà trẻ, Huấn luyện viên bóng rổ

Anna Talbot

Giáo viên Mẫu giáo Quốc tế, Giáo viên K1 Song ngữ Quốc tế, Giáo viên Nhóm chơi, Giáo viên Mỹ thuật Mầm non và Tiểu học

Nguyễn Thị Duyên

Giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trẻ

Lê Thị Lũy

Chủ nhiệm lớp Mầm Non K1 Song ngữ

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trợ giảng khối Mầm non Song ngữ

Nguyễn Thị Khánh Linh

Giáo viên lớp Grade 4

Tom Dowden

Trưởng nhóm học tập khối Tiểu học Quốc tế, Giáo viên Lớp Year 5 Quốc tế

Jeanri Smit

Trưởng bộ phận Quốc tế khối Tiểu học Song ngữ, giáo viên môn Quốc tế lớp 1 - lớp 4 Song ngữ

Kerry Dowden

Giáo viên chủ nhiệm lớp Year 1 Quốc tế

Nguyễn Thị Thu Nhi

Trợ giảng lớp Year 2

Nguyễn Thị Thanh Hoàng

Giáo viên lớp 3 khối Song ngữ

Amanda Gustin

Giáo viên Lớp 4 Quốc tế, Điều phối viên chung, Huấn luyện viên Bơi lội

Elton Dry

Giáo viên Tiểu học, Giáo viên Năng khiếu – Mầm non, Giáo viên Tiểu học Song ngữ, Giáo viên năng khiếu – Tiểu học, Giáo viên năng khiếu

Emma Pook

Giáo viên Quốc tế lớp 6, Huấn luyện viên tranh luận, Huấn luyện viên quần vợt

Balint Kocsis

Hiệu phó Quốc tế, Tiếng Anh THCS, Giáo viên Ngữ văn & Giáo viên Doanh nghiệp

Hannah Lord

Trưởng nhóm học tập khối Trung học, giáo viên ngôn ngữ, văn học Anh và quan điểm toàn cầu

David Jolly

Khoa học THCS và STEM, Toán học, Giáo viên quản lý môi trường, Giáo viên chủ nhiệm lớp Year 8

Seth Lagao

Khoa học trung học và STEM, Kỹ thuật số, Giáo viên quản lý môi trường và quan điểm toàn cầu, Giáo viên chủ nhiệm lớp Year 9

Mark Reeve

Giáo viên Khoa học & Toán học & Quản lý Môi trường IGCSE, Giáo viên chủ nhiệm Lớp Year 10

Daniel Maguire

Điều phối viên Hỗ trợ Sinh viên A Level, Giáo viên bộ môn CNTT Trung học, Thương mại & Quan điểm Toàn cầu

Luke Ferch

Giáo viên Tiếng Anh, ESL & Lịch sử Trung học

Marianne Deporte

IGCSE ESL & Giáo viên tiếng Pháp

Trương Thùy Linh

Giáo viên ESL khối Trung học

Frances Dobson

Trưởng nhóm học tập các môn chuyên biệt, Giáo viên Mĩ thuật, Giáo viên chủ nhiệm lớp 11

Yoann Labrue

Giáo viên Thể dục, Giáo viên dạy bơi, Giáo viên chủ nhiệm lớp 7

Elton Dry

Giáo viên Tiểu học, Giáo viên Năng khiếu – Mầm non, Giáo viên Tiểu học Song ngữ, Giáo viên năng khiếu – Tiểu học, Giáo viên năng khiếu

Anna Talbot

Giáo viên Mẫu giáo Quốc tế, Giáo viên K1 Song ngữ Quốc tế, Giáo viên Nhóm chơi, Giáo viên Mỹ thuật Mầm non và Tiểu học