GIỚI THIỆU

Chương trình này là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ các gia đình và nhân viên mới của chúng tôi hòa nhập với cộng đồng mới xung quanh, cũng như mang lại lợi ích lớn cho các gia đình và nhân viên hiện tại của chúng tôi. Chương trình HAIS CARES là một sáng kiến được thiết kế để gắn kết cộng đồng bằng cách cũng giúp phụ huynh và nhân viên có cơ hội chia sẻ doanh nghiệp của họ với cộng đồng HAIS bằng cách giảm giá cho các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Chi tiết: Chương trình hợp tác hiện tại này sẽ diễn ra đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Tất cả các thành viên cộng đồng HAIS hiện tại có thể được ưu đãi tới 20% tại nhiều địa điểm trên khắp Hội An, Đà Nẵng và khu vực lớn hơn.

Cách thức hoạt động

Chúng tôi đính kèm brochure cung cấp cho bạn danh sách các doanh nghiệp mà chúng tôi đã hợp tác và các chi tiết về ưu đãi mà bạn hiện có thể nhận được mỗi nơi. Chi tiết về cách sử dụng các ưu đãi này cũng được cung cấp trong tài liệu Chương trình HAIS CARES

Chúng tôi cảm ơn bạn vì đã luôn là thành viên tích cực của cộng đồng đang phát triển của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn thích khám phá Hội An, Đà Nẵng và các khu vực Quảng Nam

Liên hệ

Vui lòng gửi email về haiscares@hais.edu.vn nếu bạn cần giải đáp hoặc muốn tham gia chương trình này

TẢI BROCHURE CHƯƠNG TRÌNH HAIS CARES

ĐỐI TÁC CHƯƠNG TRÌNH

Upload Image...
Upload Image...