HAIS cung cấp học bổng để khuyến khích, hỗ trợ và nuôi dưỡng những sinh viên tài năng.

Trong Năm học 2022-2023, HAIS hân hạnh cung cấp một số học bổng học thuật, nghệ thuật và thể thao có hạn. Học bổng chủ yếu được cấp cho học sinh trung học phổ thông (cả Chương trình Song ngữ và Quốc tế) và học sinh trung học. Việc trao học bổng phụ thuộc vào kết quả mẫu mực của bài kiểm tra học bổng / thể hiện tài năng và cuộc phỏng vấn với Đội ngũ Lãnh đạo HAIS.

Đơn xin Học bổng đã đóng cho năm học 2022 – 2023. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết và mở đơn đăng ký vào tháng 1 năm 2023 cho năm học 2023 – 2024.

1. Đăng ký

Chi phí tham gia quá trình đăng ký học bổng là 3.000.000 VND (không hoàn lại). Chúng tôi sẽ mở Đơn đăng ký cho năm học 2023-2024 vào tháng 1 năm 2023.

2. Kiểm tra

Tất cả các ứng viên phải hoàn thành bài kiểm tra học bổng và / hoặc thể hiện tài năng. Chúng tôi sẽ công bố quy trình và yêu cầu đối với học bổng vào tháng 1 năm 2023.

 

3. Phỏng vấn

Các ứng viên được chọn sẽ được mời tham gia một cuộc phỏng vấn với Nhóm Lãnh đạo, người sẽ đưa ra đánh giá cuối cùng dựa trên sự xuất sắc trong học tập, khả năng lãnh đạo, phục vụ cộng đồng và tài năng nghệ thuật và thể thao (nếu có).

4. Kết quả

Phụ huynh sẽ được thông báo về kết quả và bất kỳ đề nghị học bổng nào trước ngày 30 tháng 4. Quyết định của trường là quyết định cuối cùng và không mở để xem xét.