Chi Phí Học Tập

Chính sách chi phí của HAIS được đưa ra thành văn bản một cách rõ ràng để phụ huynh có thể hiểu được tiến trình thanh toán các khoản phí học tập trong năm học cho học sinh.

Các khoản phí tại HAIS bao gồm toàn bộ sách dùng trong trường, việc sử dụng các học liệu, hầu hết các chuyến đi thực tế, trừ các hoạt động Ngoại khóa của trường. Phụ huynh cần mua thêm một bộ đồng phục thể thao của trường đồng phục trường.

Học sinh của khối Tiểu học sẽ cần mang những dụng cụ học tập cần thiết cho mỗi trẻ bao gồm bút chì, bút chì màu, thước kẻ, thước đo độ (Lớp 5), la bàn (Lớp 5), kéo và hộp bút.

Học sinh cấp trung học cơ sở cũng sẽ cần tự trang bị cho mình những vật dụng tương tự như khối tiểu học, cộng với máy tính số, bộ thước ê ke và các loại thiết bị khác.

Các khoản phí sẽ được cho vào hóa đơn theo đồng tiền Việt Nam nhưng cũng sẽ kèm theo giá trị tương đương theo Đô la Mỹ để phụ huynh tiện tham khảo.

Biểu Phí 2019 – 2020

Tải về

Chính Sách Phí

Tải về

Biểu Phí 2020 – 2021

Tải về

Giờ Học Tập:

Nhóm Nhà trẻ (Lớp Khám phá): Nửa ngày 8:00 sáng – 12:00 trưa hoặc Cả ngày: 8:00 sáng – 3:15 chiều

Mẫu giáo: Cả ngày 8:00 sáng – 3:00 chiều

Tiểu học & Trung học: Cả ngày 8:00 sáng – 3:30 chiều