Phẩm Chất Học sinh HAIS

Tại HAIS, chúng tôi cố gắng truyền cảm hứng học tập cho các em trong một môi trường an toàn và đầy tính nuôi dưỡng. Chúng tôi hỗ trợ các em phát triển về mặt học thuật, cảm xúc và thể chất, đồng thời tạo điều kiện để các em được đáp ứng các nhu cầu của mình một cách toàn diện. Mục tiêu của chúng tôi là nuôi dưỡng và phát triển những người học có các phẩm chất sau đây:

Sáng tạo

Học Sinh HAIS rất sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề và thể hiện bản thân theo những cách sáng tạo. Ý tưởng của họ có khả năng truyền cảm hứng để biến thành hành động thực thụ.

Hợp tác

Học Sinh HAIS sử dụng các kỹ năng giao tiếp hiệu quả trên tinh thần hợp tác để hiểu và tôn trọng ý tưởng và quan điểm của người khác. Họ truyền cảm hứng cho những người khác và tích cực tham gia vào các hoạt động.

Ân cần

Học Sinh HAIS biết chăm sóc bản thân mình và những người khác, về mặt cảm xúc và thể chất. Các em hành động để bảo vệ và cải thiện môi trường và thế giới xung quanh.

Tự tin

Học Sinh HAIS tự tin chấp nhận rủi ro, khám phá những ý tưởng mới và học hỏi từ những sai lầm của mình

Có trách nhiệm

Học Sinh HAIS chịu trách nhiệm cho việc hành động và không hành động của bản thân. Các em chịu trách nhiệm về việc học tập và quyền sở hữu của mình đối với An sinh cộng đồng và môi trường. Các em chịu trách nhiệm để lại dấu ấn tích cực trong cộng đồng trường học và thế giới mở rộng

Biết Phản Ánh

Học Sinh HAIS có khả năng tự soi chiếu bản thân, có thể tự đánh giá chính xác, suy nghĩ nghiêm túc và phản ứng tích cực với những lời phản hồi.