Cách thức đăng ký

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh đăng ký cho con sớm nhất có thể.

Với quy mô lớp học nhỏ, trường Quốc tế Hội An chỉ mở một số lượng chỗ giới hạn. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh đăng ký nhập học cho con sớm nhất có thể để đảm bảo con có chỗ cho năm học tới.

Đơn đăng ký sẽ mất khoảng 10 phút để hoàn thành. Bản sao của các tài liệu sẽ cần được cập nhật lên ở form đăng ký này (hộ chiếu, sổ tiêm chủng, bảng điểm, kết quả học năm trước và hình ảnh của học sinh).

Lớp và độ tuổi tương ứng (2022 - 2023)

Book a Visit Trial Day Apply