Khối Trung học Cambridge

Giới thiệu

Tại HAIS, chương trình trung học của chúng tôi nhằm mục đích trang bị cho học sinh các kỹ năng, kiến ​​thức và hiểu biết để trở thành người học có trách nhiệm và độc lập. Chúng tôi khuyến khích các em hãy học hỏi và sáng tạo thật nhiều, đồng thời giúp các em tận dụng tối đa khả năng của mình trong quá trình học tập. Trong chương trình học này, chúng tôi dạy một loạt các môn học thông qua phương pháp tiếp cận ngoại khóa và nghiên cứu trên dự án.

Chương trình CLS tập trung vào việc phát triển học sinh trở thành những người học đầy tính tò mò, có khả năng tự định hướng và xây dựng các kỹ năng phân tích cần thiết cho các nghiên cứu trong tương lai. Các em dành một sự tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển các kỹ năng chuyển hóa như giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp và nghiên cứu độc lập. Trong suốt chương trình trung học, các em hướng tới cách tiếp cận phân tích trưởng thành hơn để phát triển kỹ năng tổ chức và tính độc lập. Chương trình trung học HAIS tuân theo Chương trình giảng dạy quốc tế Cambridge.

Chương trình giáo dục

Chương trình giảng dạy Cambridge mang tính triết lý toàn cầu và phương pháp tiếp cận quốc tế giúp học sinh chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Các phẩm chất của người học chương trình Cambridge là: tự tin, có trách nhiệm, biết soi chiếu, sáng tạo và gắn kết. Người học xây dựng và nuôi dưỡng các phẩm chất này trong tất cả các giai đoạn của chương trình giảng dạy Cambridge, cho phép các em sử dụng các kỹ năng ngoại khóa của mình. Trọng tâm chính của chương trình giảng dạy Cambridge là phát triển kiến ​​thức sâu rộng, hiểu biết khái niệm và kỹ năng trong tất cả các môn học. Điều này được tạo điều kiện thông qua sự nhấn mạnh vào các kỹ năng tư duy phản biện và học tập dựa trên dự án nếu có thể.

Chương trình giảng dạy trung học Cambridge tại HAIS dành cho học sinh từ 11 đến 14 tuổi. Các môn học bao gồm: Tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Quan Điểm Toàn cầu, Nghệ thuật và Thiết kế, Văn học Kỹ thuật số, Âm nhạc và Giáo dục Thể chất.

Chương trình Trung học cơ sở của chúng tôi cung cấp nền tảng kiến ​​thức và kỹ năng mà người học cần để thành công trong việc hoàn thành chứng chỉ Giáo dục trung học (IGCSE). Từ năm 2020 – 2021, những học sinh Năm thứ 9 (Year 9) hiện tại của chúng tôi sẽ vào học chương trình Cambridge IGCSE, loại chứng chỉ có hiệu lực trên toàn thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng về nội dung kiến ​​thức, tính ứng dụng và kỹ năng của người học.