lịch học tập

Trường Quốc tế Hội An bắt đầu năm học 2019 -2020 vào ngày 20 tháng 8 năm 2019. Giáo viên sẽ có mặt tại trường từ ngày 13 tháng 8 để chuẩn bị chào đón học sinh.

Năm học 2019 -2020 của HAIS diễn ra cho đến ngày cuối cùng của Học kỳ 3, thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Nếu bạn cần thêm thông tin về các ngày lễ, vui lòng tham khảo lịch để xem ngày nghỉ giữa kỳ và các kỳ nghỉ lễ.

Những ngày đặc biệt như buổi hòa nhạc tại trường, các sự kiện trong trường và toàn trường sẽ được thêm vào Lịch sự kiện.

Phụ huynh sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi và bổ sung nào cho cả lịch học và sự kiện, và những cập nhật này sẽ phản ánh trên trang web của trường được cập nhật liên tục.