Các sự kiện của HAIS được tổ chức vì cộng đồng. Chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện hàng năm khác nhau được tổ chức bởi cộng đồng giáo viên, học sinh và phụ huynh tận tâm của chúng tôi. Cộng đồng của chúng tôi là động lực đằng sau nhiều sự kiện này, thể hiện bản chất đa văn hóa của HAIS. Những sự kiện này mang đến những cơ hội tuyệt vời cho cộng đồng HAIS để làm việc cùng nhau đồng thời tạo nên những kỷ niệm trọn đời. Họ đóng một vai trò không thể thiếu trong các đặc tính của HAIS và là một phần trong nỗ lực của chúng tôi để giúp thúc đẩy sự đánh giá cao và tôn trọng đối với di sản phong phú và đa dạng của cộng đồng chúng tôi.

Download

2022-2023 Academic and Events Calendar

2021-2022 Event Calendar

Tháng Tám 2022
 • 16  |  Gặp gỡ đầu năm học
 • 17  |  Ngày học đầu tiên
September 2022
 • 05  |  Early Years Information Evening
 • 06  |  Primary Information Evening
 • 08  |  Secondary Information Evening
 • 09  |  Mid Autumn Festival Event
 • 15  |  Dot Day
October 2022
 • 28  |  Athletics Carnival
 • 31  |  Halloween
November 2022
 • 08-10  |  International Week
 • 18  |  Vietnamese Teacher's Day Event
December 2022
 • 07  |  Hour of Code
 • 15  |  Winter Concert
January 2023
 • 19  |  Tet Celebration
 • 31  |  Parent-Teacher Conferences (PTC)
February 2023
 • 17  |  Science Fair
 • 21  |  International Mother Language Day
March 2023
 • 08  |  International Women's Day
 • 18  |  Spring Fair
April 2023
 • 15  |  Open Day
 • 21  |  World Creativity and Innovation Day
 • 23  |  World Book Day
May 2023
 • 13  |  Picnic in the Park
 • 19  |  Swimming Carnival
June 2023
 • 01  |  Global Day of Parents / Children's Day
 • 17  |  Parent-Teacher Conferences (PTC)
 • 20  |  Year 7 Transition Day
 • 23  |  End of School Concert / Graduation / Last day of school