phụ huynh hais

Tại HAIS, Cộng đồng là trung tâm hành động của chúng tôi. Một phần thiết yếu của cộng đồng đương nhiên đó chính là các bậc phụ huynh của HAIS. Chúng tôi có một cộng đồng Phụ huynh rất năng động và tích cực hỗ trợ Nhà Trường, học sinh và Cộng đồng bên ngoài HAIS. Phụ huynh HAIS có tiếng nói riêng và tích cực tham gia vào đời sống học đường mỗi ngày.

Các phụ huynh tham gia vào việc học tập của con mình, bắt đầu bằng lời chào tại cánh cổng xanh của chúng tôi vào buổi sáng, đến việc đón khách hàng ngày sau giờ con tan học. Chúng tôi có thể đặt niềm tin vào việc phụ huynh tình nguyện dành thời gian của mình để tham dự các buổi lễ họp mặt toàn trường, tham gia các hội nghị học tập và thưởng thức các sự kiện đặc sắc trong suốt cả năm học.

Cộng đồng Phụ Huynh của chúng tôi hình thành mối liên kết mạnh mẽ với nhau. Họ hỗ trợ lẫn nhau như một cộng đồng – cho dù đó là chia sẻ một chuyến đi đến trường, hỗ trợ đón, sắp xếp các buổi chơi hoặc thậm chí tổ chức chơi cầu lông trong khuôn viên trường, họ luôn ở đó để ý đến nhau, không chỉ riêng cho con mình mà con cho toàn bộ cộng đồng HAIS.