Tiếng Anh

như là một ngôn ngữ Bổ sung

london-aerial-cityscape-river-thames_1

Tiếng Anh như là một ngôn ngữ Bổ sung

Chương trình giảng dạy tiếng Anh của nhà trường cho phép người học giao tiếp một cách tự tin và hiệu quả ngay cả đối với những người học nhỏ tuổi nhất. Môn học giúp các em phát triển các kỹ năng cần thiết để phản hồi với nhiều loại thông tin, phương tiện và văn bản. Đồng thời thúc đẩy các em học tập tích cực, phát triển kỹ năng tư duy và khuyến khích sự tham gia của trí tuệ.

Học sinh sẽ học được những gì?

Chương trình giảng dạy này xây dựng sự tò mò của người học về các ngôn ngữ và những nền văn hóa khác nhau cũng như cách những ngôn ngữ và văn hóa hình thành nhận thức của chúng ta về thế giới. Các em sẽ thấy mình là những người học ngôn ngữ thành công, có thể giao tiếp hiệu quả và trở nên tự tin và thích đọc nhiều loại văn bản khi các kỹ năng của em được phát triển.

Môn học được giảng dạy như thế nào?

Khung chương trình môn học hỗ trợ phương pháp giảng dạy tích hợp để các em phát triển kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả. Năm mảng học chính cùng các mục tiêu học tập tương ứng sẽ được phối hợp cùng nhau để hỗ trợ sự phát triển kiến ​​thức, kỹ năng và hiểu biết về:

  • Đọc hiểu
  • Viết
  • Sử dụng tiếng Anh
  • Nghe 
  • Nói
Book a Visit Trial Day Apply