TRẠI HÈ

Mặc dù mới bước vào năm hoạt động thứ 2, HAIS đã tổ chức thành công 2 trại hè 2018, 2019. Trước đó chúng tôi đã tổ chức Trại hè Quốc Tế bốn tuần thú vị cho trẻ em từ 3 – 14 tuổi và tiếp tục phát triển, tăng cường cung cấp các chương trình khác.

Việc tham dự Các trại hè quốc tế HAIS mang lại cho học sinh rất nhiều lợi ích mang tính xã hội, văn hóa và học thuật. Chúng ta hãy tưởng tượng đến một thế giới có nhiều người đến tư những nền văn hóa rất đa dạng được trao đổi qua các ngôn ngữ khác nhau. Trại hè HAIS được thiết kế nhằm phá vỡ ranh giới lục địa bằng cách cho phép học sinh từ nhiều quốc tịch khác nhau chia sẻ và hoạt động chung dưới một mái nhà, nơi các em có thể thoải mái tìm hiểu về văn hóa, giá trị, ngôn ngữ và cách suy nghĩ của nhau.

Học sinh Trại hè của HAIS học cách thách thức bản thân và bạn bè của mình trong một môi trường lành mạnh và mang tính hỗ trợ cao, trong tầm nhìn tập hợp những người trẻ tuổi lại với nhau và tạo ra sự hiểu biết nhận thức xã hội rõ hơn rằng tất cả chúng ta đều có sự kết nối. Các kỹ năng xã hội được phát triển một cách rất sâu rộng tại Trại hè HAIS. Nhiều người trong số các em có thể học cách tương tác bằng ngôn ngữ thứ hai và kết bạn từ ngày đầu tiên. Trại hè HAIS cũng phản ánh một cách học tương tự được cung cấp bởi các giáo viên của chúng tôi, trong đó học sinh tiếp cận với cách học mang tính trải nghiệm và tham gia nhiều hơn vào quá trình học tập, dẫn đến hình thức học tập sâu hơn và khả năng áp dụng các kỹ năng tốt hơn.

Trại hè HAIS cung cấp một lịch trình hoạt động hấp dẫn thúc đẩy việc học ngoài trời, khuyến khích học sinh ra ngoài và tham gia các hoạt động thể chất. Chương trình của chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến những ngày đầy niềm vui và nhiều cơ hội cho trẻ em ở mọi lứa tuổi mà có sở thích học các kỹ năng mới và kết bạn mới từ khắp nơi trên thế giới ở trong một cộng đồng quốc tế thực sự.