Trung học Cơ sở

Chúng tôi cam kết truyền đạt và thấm nhuần đến học sinh tầm quan trọng của việc trở thành công dân toàn cầu, một cá nhân được kết nối với cộng đồng quốc tế và có những hành động góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Trường Quốc tế Hội An áp dụng một chương trình giáo dục Quốc tế hệ Trung học cơ sở mang tính khuyến khích và thử thách cao đối với học sinh. HAIS mang đến một nền giáo dục mở và cân bằng trong việc trang bị hành trang tương lai cho các em.

Tất cả các môn học đều được giảng dạy bởi các giáo viên có trình độ và giàu kinh nghiệm. Ở cấp độ này, học sinh sẽ sử dụng phương pháp học tập phân tích chuyên sâu. Học sinh được khuyến khích phát triển kỹ năng tổ chức và độc lập trong việc quản lý việc học của mình để trở thành những người học tự định hướng và có trách nhiệm.

Chương trình giáo dục chính

Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Âm nhạc, Mỹ thuật và Thể dục thể thao. Chương trình giảng dạy cốt lõi của chúng tôi tuân theo chương trình Cambridge đồng thời mở rộng thêm các môn học và kỹ năng như Kịch, Thuyết trình trước công chúng và Nhận thức về Môi trường.

Chương trình Trung học của chúng tôi hướng đến giảng dạy và hỗ trợ học sinh cho kỳ thi IGCSE của Cambridge, một chứng chỉ học tập được công nhận toàn cầu.

Con của tôi sẽ được học những gì?
Tweets
FACEBOOK

For more day to day activities at HAIS follow us on Facebook

Upcoming Events
  1. Earth Day

    April 22 @ 8:00 am - 5:00 pm