Teaching Assistant

Số lượng 02

Admissions Consultant

No. of Positions 01

Ứng tuyển tại đây

HAIS là một tập thể bao gồm các nhà giáo dục và nhân viên đầy nhiệt huyết đoàn kết cùng nhau xây dựng một ngôi trường tuyệt vời cho học sinh ở Miền Trung Việt Nam. Bạn muốn trở thành thành viên của HAIS không? Hãy gửi CV của bạn cho chúng tôi.