Với quy mô lớp nhỏ, Trường Quốc tế Hội An giới hạn sĩ số lớp và số lượng học sinh ghi danh. Chúng tôi khuyến khích các phụ huynh ghi tên cho các con sớm nhất để đảm bảo vị trí lớp được giữ chỗ cho mùa năm học mới.

 

 

Bảng học phí cho năm học 2023-24

1. Phí đặt cọc giữ chỗ

22.000.000 VND
Khi học sinh được Nhà trường chấp nhận hồ sơ, Phụ huynh phải thanh toán khoản Đặt cọc giữ chỗ trong vòng hai tuần, Khoản đặt cọc giữ chỗ này sẽ đảm bảo việc ghi danh của Học sinh và sẽ được khấu trừ trong hóa đơn của Học sinh.

2. Tái đăng ký nhập học

Học sinh tái đăng ký học phải thực hiện các thủ tục đăng ký càng sớm càng tốt để giữ chỗ cho năm học tiếp theo. Đối với tất cả học sinh tái đăng ký, việc giữ chỗ cho Học sinh trong năm học mới sẽ được thực hiện trên cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Phụ huynh cung cấp thông tin và giấy tờ  theo yêu cầu của Nhà trường; và
 • Tiền Đặt cọc giữ chỗ phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 2 tuần kể từ khi nhận được yêu cầu thanh toán đặt cọc từ Nhà trường; và
 • Học sinh đáp ứng được yêu cầu tiến bộ tương xứng về mặt học thuật

Trường sẽ ưu tiên sắp xếp lớp cho tất cả Học sinh dựa trên điều kiện:

 • Học sinh được chấp nhận tuân theo các Điều khoản và Điều kiện tuyển sinh HAIS;
 • Lớp đăng ký tái nhập học vẫn còn chỗ trống;
 • Các khoản phí được thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch thanh toán.
3. Học Phí
Chương trình học Lớp Ưu đãi 15%
(15/5/2023)
Ưu đãi 5%
(30/6/2023)
Thanh toán
theo năm
Thanh toán
theo nửa năm
(5% phụ phí)
Thanh toán
theo quý
(10% phụ phí)
Mầm non
Song ngữ
Lớp Khám phá 93,500,000 104,500,000 110,000,000 57,750,000 30,250,000
Kindergarten
1 – 2
121,550,000 135,850,000 143,000,000 75,075,000 39,325,000
Mầm non Quốc tế Lớp Khám phá 106,250,000 118,750,000 125,000,000 65,625,000 34,375,000
Kindergarten
1 – 2
170,000,000 190,000,000 200,000,000 105,000,000 55,000,000
Tiểu học (*) Tiền Tiểu học
Song Ngữ
146,200,000 163,400,000 172,000,000 90,300,000 47,300,000
Years 1 – 2
(Key Stage 2)
204,000,000 228,000,000 240,000,000 126,000,000 66,000,000
Years 3 – 6
(Key Stage 2)
255,000,000 285,000,000 300,000,000 157,500,000 82,500,000
Trung học Years 7-9
(Key Stage 3)
323,000,000 361,000,000 380,000,000 199,500,000 104,500,000
Years 10-11
(Key Stage 4)
369,750,000 413,250,000 435,000,000 228,375,000 119,625,000
A Level Year 12-13 420,750,000 470,250,000 495,000,000 259,875,000 136,125,000

(*) Tiểu học Song ngữ Tích hợp dành cho học sinh mang quốc tịch Việt Nam và được hỗ trợ 20% học phí. Trong quá trình ghi danh theo chương trình này, Phụ huynh sẽ cần nộp một số các giấy tờ bổ sung theo yêu cầu.

Học Phí bao gồm những khoản sau:

 • Bảo hiểm học sinh
 • Được tiếp cận và sử dụng các tài liệu học tập cần thiết
 • Các chuyến dã ngoại nội thành Hội An

Học phí (được thanh toán đầy đủ cả năm) bao gồm những khoản sau:

 • Một bộ đồng phục đi học, một bộ đồng phục thể thao, một áo đội và một mũ HAIS.

Lệ phí thi IGCSE và AS/A Level

Lệ phí thi áp dụng cho các học sinh sẽ thi chứng chỉ IGCSE, AS hoặc A Level. Phụ huynh sẽ nhận được hoá đơn với lệ phí như sau:

 • 4,000,000 VND/ 01 đơn vị môn học thi chứng chỉ IGCSE
 • 5,000,000 VND/ 01 đơn vị môn học thi chứng chỉ AS/ A Level

Lệ phí thi là khoản phí không hoàn lại. Nhà trường có quyền áp dụng phụ thu cho những học liệu chuyên biệt sử dụng trong những môn học thực hành mà không có trong chương trình học thông thường. (Ví dụ: Triển lãm Nhiếp ảnh cho môn Nghệ thuật).

4. Thời hạn thanh toán

Năm học 2023 – 2024

Ưu đãi 15% Ưu đãi 5% Thanh toán cả năm Thanh toán nửa năm
(5% Phụ phí)
Thanh toán theo quý
(10% Phụ phí)
Ngày 15 tháng 5, 2023 Ngày 30 tháng 6, 2023 Ngày 31 tháng 7, 2023 Ngày 31 tháng 7, 2023 Ngày 17 tháng 10, 2023
Ngày 31 tháng 9, 2023
Ngày 31 tháng 12, 2023 Ngày 08 tháng 01, 2024
Ngày 29 tháng 3, 2024
5. Các chi phí khác

Phí ghi danh

3,000,000 VND
Chi phí này được thanh toán tại thời điểm học sinh chính thức nộp đơn đăng ký nhập học với bộ phận Tuyển sinh. Việc đăng ký được thực hiện sau khi phụ huynh nhận được sự tư vấn từ phòng Tuyển Sinh HAIS để xác nhận lớp con bạn đăng ký có còn chỗ trống hay không. Vui lòng lưu ý rằng việc nộp đơn đăng ký không đảm bảo chỗ cho con. Chi phí này chỉ thanh toán một lần miễn là học sinh đăng ký tái nhập học liên tục hàng năm.

Phí kiểm tra đầu vào

1,000,000 VND
Trước khi bắt đầu nhập học tại Trường, mỗi Học sinh (trừ học sinh khối Mầm non) sẽ phải thực hiện bài kiểm tra đầu vào. Bộ phận Tuyển sinh sẽ tư vấn về độ dài và cấu trúc của bài thi. Nhà trường sẽ đưa ra quyết định Học sinh có cần hỗ trợ học tập hay không dựa trên kết quả bài thi, sau đó sẽ lên kế hoạch giảng dạy phù hợp với Học sinh.

Phí Cơ sở Vật chất

22,000,000 VND
Phí Cơ sở vật chất là chi phí hằng năm và được thanh toán cùng thời điểm khi thanh toán học phí. Phí này được sử dụng vào việc mua sắm các trang thiết bị phục vụ học tập và nâng cao cơ sở vật chất của trường.

Phí ăn uống

Chi phí ăn uống được thanh toán tại thời điểm học sinh thanh toán học phí (thanh toán theo năm, nửa năm và theo quý). Các gia đình có thể lựa chọn cho con mang theo hộp cơm khi đến trường.

Cấp học Thanh toán cả năm  Thanh toán nửa năm Thanh toán theo quý
Mầm non  12,000,000 6,300,000 3,300,000
Tiểu học 15,000,000 7,875,000 4,125,000
Trung học 18,000,000 9,450,000 4,950,000


Dịch vụ đưa đón

Dịch vụ xe đưa đón được thanh toán vào cùng thời điểm học sinh thanh toán học phí (có tùy chọn trả theo năm, nửa năm hoặc theo quý). Dịch vụ xe đưa đón của trường được ưu tiên theo thứ tự đăng ký. Trong trường hợp tất cả các xe đưa đón của trường đã đầy, các học sinh đăng ký sau sẽ ở danh sách chờ cho đến khi xe đưa đón mới được sắp xếp. Các gia đình có thể lựa chọn tự đưa con đến trường.

Khoảng cách từ HAIS Thanh toán cả năm Thanh toán nửa năm Thanh toán theo quý
≤ 5km 17,000,000 8,925,000 4,675,000
 5-10km 24,000,000 12,600,000 6,600,000
10-20km 35,000,000 18,375,000 9,625,000
20 – 35 km 44,000,000 23,100,000 12,100,000

Giảm 15% phí dịch vụ đưa đón cho các gia đình cư trú cách trường >10km nếu thanh toán đầy đủ hàng năm trước ngày 15 tháng 5 năm 2023

Hoạt động ngoại khoá

Hoạt động ngoại khóa (ECA) được cung cấp từng kỳ học xuyên suốt năm học. Học sinh có thể đăng ký với văn phòng Hành chính trường. Chi phí ECA cần thanh toán theo từng kỳ, tùy thuộc vào hoạt động mà học sinh đăng ký, vì mỗi kỳ sẽ có thể có một số hoạt động miễn phí. Chi phí cần được thanh toán trước khi chương trình bắt đầu. Nếu hoạt động ECA nào bị hủy, nhà trường sẽ sắp xếp lại một buổi thay thế.

Hoạt động dã ngoại

Chi phí này sẽ dành cho các chuyến đi dã ngoại không nằm ở nội thành Hội An. Chi phí cho các chuyến đi dã ngoại xa này (Ví dụ ở Đà Nẵng hoặc xa hơn nữa) sẽ được xác định và thông báo trong năm học tuỳ thuộc vào chương trình giảng dạy của lớp và điểm đến của chuyến đi. Chi phí phải được thanh toán trước chuyến đi.

Hỗ trợ học tập 1-1 hỗ trợ Tiếng Anh

500,000 VNĐ/giờ (Với Giáo viên Quốc tế) và 350,000 VNĐ/giờ (Với Giáo viên Việt Nam)
Trình độ Tiếng Anh của mỗi học sinh sẽ được đánh giá khi làm kì thi tuyển sinh đầu vào để nhà trường có thể nắm được Năng lực Tiếng Anh và kiến thức của các em. Những học sinh được đánh giá cần sự hỗ trợ thêm sẽ được kèm cặp và hỗ trợ nâng cao các kĩ năng và kiến thức phù hợp với trình độ nhà trường yêu cầu.

Hỗ trợ học thuật 1-1

700,000 VND/buổi
Học sinh tham gia học tại trường sẽ phải nộp báo cáo học tập và thông báo nếu đã từng nhận sự Hỗ trợ Học tập từ trước để HAIS lên kế hoạch hỗ trợ phù hợp. HAIS sẽ nhận tuyển sinh những học sinh có yêu cầu này và hỗ trợ để đạt được ngưỡng cần thiết của kỳ học sao cho phù hợp với khả năng của học sinh.

Hỗ trợ toàn thời gian

Nếu học sinh cần hỗ trợ toàn thời gian 1:1 để đáp ứng nhu cầu học tập, phụ huynh có trách nhiệm tìm nguồn cung ứng và chi trả các chi phí có liên quan. HAIS sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện để giúp phụ huynh kiểm tra sự phù hợp tương ứng với nhu cầu hỗ trợ của học sinh, nhưng trách nhiệm tài chính thuộc về phụ huynh.

6. Ưu đãi và Học bổng

Ưu đãi thanh toán sớm

Giảm 5% – 15% học phí
Nhà trường ưu đãi giảm 15% học phí cho các gia đình đăng ký và thanh toán phí theo năm trước 15/05/2023 và ưu đãi giảm 05% học phí cho các gia đình đăng ký và thanh toán phí theo năm trước 30/06/2022.

Ưu đãi Anh chị em ruột

Giảm 5% – 10% học phí
Nhà trường giảm trực tiếp 5% học phí cho con thứ hai và 10% học phí cho con thứ ba trở đi trong cùng một gia đình. Ưu đãi này không áp dụng cho bất kỳ khoản phí nào khác.

Phụ huynh là Đại sứ

Giảm 3% học phí
Nếu một gia đình của HAIS giới thiệu một gia đình khác về trường và gia đình đó đăng ký học tại trường, thì gia đình mới đăng ký nhập học sẽ nhận được ưu đãi giảm 3% trên khoản học phí đóng đầu tiên. (Ví dụ: Nếu gia đình mới thanh toán theo hình thức từng quý, thì ưu đãi sẽ tính dựa trên khoản học phí của quý đầu tiên).

Ngoài ra, gia đình giới thiệu cũng sẽ nhận được ưu đãi 3%, tính dựa trên lần đóng phí đầu tiên của gia đình mới đăng ký nhập học, và sẽ nhận được khoản này vào cuối năm học. Phụ huynh HAIS cần gửi email tới bộ phận Tuyển sinh qua email admissions@hais.edu.vn với thông tin chi tiết về gia đình mà họ đang giới thiệu trước khi gia đình mới đó liên hệ với trường.

Học sinh gắn kết

Giảm 20% học phí
HAIS ưu đãi giảm 20% học phí và giữ nguyên học phí như năm đầu tiên đăng ký dành cho các học sinh đăng ký chương trình học sinh gắn kết với thời gian cam kết là một cấp học (ví dụ toàn bộ thời gian học khối Tiểu học). Ưu đãi này không được áp dụng đối các chi phí khác và không được kết hợp với ưu đãi đăng ký sớm và ưu đãi cho học sinh lâu năm.

Học sinh lâu năm

Giảm 3% – 5% học phí
Với những học sinh đã theo học tại HAIS liên tục từ năm học 2018-2019, HAIS tặng 5% ưu đãi học phí. Đối với học sinh học tại HAIS được ít nhất 3 năm, HAIS sẽ tặng 3% ưu đãi học phí. Ưu đãi này có thể kết hợp với các loại ưu đãi khác.

7. Phương thức thanh toán

Học phí và các chi phí học tập khác được xem là thanh toán hợp lệ khi trường nhận được toàn bộ số tiền đúng hạn mà không bị trừ đi các khoản chi phí giao dịch khác (ví dụ như phí chuyển khoản). Học sinh chỉ có thể nhập học khi nhà trường nhận được thông báo và nhận được các khoản thanh toán đầy đủ. Nhà trường chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt (tại văn phòng Hành chính trường) và chuyển khoản ngân hàng. Chuyển khoản ngân hàng phải thực hiện qua một trong những tài khoản ngân hàng sau. Vui lòng đính kèm chi tiết tên đầy đủ và lớp của học sinh. Trách nhiệm của người nhận là xác nhận thanh toán nếu việc thanh toán được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản Ngân hàng.

Thanh toán bằng VND
Tên tài khoản  Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Cộng Đồng Xanh
Số tài khoản 3301101442005
Tên ngân hàng Ngân Hàng TMCP Quân Đội – MB Bank Chi nhánh Hội An
8. Chính sách hoàn tiền

Tất cả các thông báo chính thức về việc thôi học ở Trường phải nộp cho Phòng Hành chính thông qua mẫu Đơn xin thôi học. Các khoản hoàn trả khi Học sinh thôi học sẽ chỉ được xem xét ở Học phí, áp dụng với các thanh toán đầy đủ và hình thức thanh toán hàng năm theo tỷ lệ phần trăm dưới đây:

Ngày dừng học phí Hoàn lại (1) HAIS giữ
Trước hoặc vào 30/9 70% học phí đã trả 30% học phí của 1 năm đầy đủ
Trước 31/12 40% học phí đã thực trả 60% học phí của 1 năm đầy đủ
Trước 31/3 15% học phí đã thực trả 85% học phí của 1 năm đầy đủ
Sau 31/3 Không hoàn trả 100% học phí của 1 năm đầy đủ

Nhà trường sẽ cố gắng hết sức để xử lý mọi khoản hoàn trả đã được phê duyệt trong vòng 15 – 20 ngày làm việc tính từ ngày học cuối cùng của Học sinh. Khoản tiền hoàn lại sẽ được thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Việt Nam và sẽ không áp dụng bất kỳ ưu đãi nào.

(1) Nếu khoản học phí HAIS giữ nhỏ hơn khoản phí sau ưu đãi thì HAIS sẽ không toàn tiền học phí.

Lên lịch tham quan

Nếu bạn quan tâm đến Trường Quốc tế Hội An, cách tốt nhất để tìm hiểu là đến khuôn viên của chúng tôi và gặp gỡ một thành viên của Nhóm Tuyển sinh. Ngoài chuyến tham quan khuôn viên trường, bạn sẽ được tìm hiểu thêm về chương trình giảng dạy, các hoạt động ngoại khóa và giáo viên của chúng tôi. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi cung cấp cho bạn về quy trình đăng ký nhằm hỗ trợ tốt hơn cho gia đình bạn trong quá trình chuyển tiếp sang trường của HAIS.

Điền thông tin

  Tham gia học thử một ngày tại HAIS!

  Tại HAIS, để cho các bạn học sinh hiểu sơ bộ về chương trình học, chúng tôi muốn tặng cho các em cơ hội lựa chọn một ngày học thử trước khi đăng ký chính thức. Thông qua ngày học thử này, học sinh có thể hiểu sâu hơn về cuộc sống của học sinh HAIS! Sau đó, phụ huynh cũng có thể đưa ra quyết định đăng ký HAIS dựa trên trải nghiệm của con mình.

  Mặc dù học thử miễn phí, học sinh vẫn được trải nghiệm và tiếp cận một ngày học trọn vẹn, bao gồm 7 tiết học, suất ăn trưa và ăn nhẹ. Học sinh sẽ tuân theo lịch trình đầy đủ và phải tuân thủ tất cả các quy tắc ứng xử của HAIS. Phụ huynh phải chủ động sắp xếp việc đưa đón học sinh trong ngày học thử.

  Tất cả học sinh được yêu cầu mang theo một chai nước, mũ nón và đi giày bao kín ngón chân. Phòng Tuyển sinh HAIS sẽ tư vấn phụ huynh nếu cần mặc quần áo thể dục hoặc đồ bơi trong ngày hôm đó tuỳ theo thời khoá biểu.

  Nếu phụ huynh quan tâm đến việc lên kế hoạch cho một ngày học thử, vui lòng đăng ký bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới hoặc gửi email đến Admissions@hais.edu.vn!

  Hẹn gặp lại các bạn tại HAIS!

  Đăng ký tham gia Ngày học thử

  Việc đăng ký sẽ chỉ hết 10 phút. Bản sao của tất cả các tài liệu ghi danh bắt buộc phải được tải lên tại đây (bao gồm hộ chiếu gia đình, hồ sơ tiêm chủng, bảng điểm học tập và ảnh chân dung).

  Đăng ký tại đây

  Học sinh có cần phải Đăng ký Thi thử ghi Nộp Ghi danh tại HAIS?

  HAIS yêu cầu phải có bài tuyển sinh chính thức đối với học sinh đăng ký vào trường từ cấp Tiểu học trở lên. Học sinh Tiểu học và Trung học sẽ được đánh giá thông qua một chương trình thi trực tuyến của Trung tâm Đánh giá và Giám sát Cambridge (CEM) (Cambridge Center for Evaluation and Monitoring).

  Học sinh tham gia khối Tiểu học Song ngữ cũng sẽ được đánh giá về các kỹ năng môn tiếng Việt và toán học.

  Những học sinh có khả năng học khối IGCSE và chương trình A Level sẽ trải qua phải trải qua bài đánh giá chính thức về tiếng Anh, Toán và Khoa học.

  Tất cả học sinh tiềm năng cần tham gia phỏng vấn với thầy Phó Hiệu trưởng hoặc Điều phối viên Học tập.

  Những đánh giá này cho phép HAIS hiểu đầy đủ về định hướng của học sinh và kịp thời thảo luận với phụ huynh nếu gia đình có nhu cầu hỗ trợ thêm về chương trình học.

  Căng tin HAIS có đáp ứng nhu cầu ăn kiêng đặc biệt không?

  Có ạ. Căng tin HAIS sẵn lòng chuẩn bị các món ăn tươi ngon và tốt cho sức khỏe không chứa gluten, có thực đơn ăn chay, thuần chay (không trứng, sữa, phô mai) hoặc các hạn chế ăn kiêng đặc biệt khác.

  Tôi thực hiện thanh toán như thế nào?

  Thanh toán có thể được thực hiện thông qua việc chuyển khoản ngân hàng trực tuyến hoặc thanh toán tiền mặt trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên chuyên mục học phí. Nếu có nhu cầu đặc biệt xin vui lòng gửi email tới hòm thư finance@hais.edu.vn để được tư vấn thêm.