Đội ngũ lãnh đạo

Ban Lãnh đạo của HAIS là những người truyền cảm hứng, thiết lập và liên tục nuôi dưỡng và phát triển trường bằng khả năng lãnh đạo và định hướng đúng đắn. Họ đề ra Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cho trường. Ban lãnh đạo của trường tích cực tham gia vào hoạt động hàng ngày, luôn theo dõi sát sao hoạt động học tập và đảm bảo việc phát triển toàn diện của từng lớp, từng học sinh, nhằm duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục và cân bằng giữa các hoạt động.

Cô Trần Hạnh An

Giám đốc điều hành & nhà sáng lập HAIS

Thầy Brett Macdouall

Hiệu trưởng HAIS

Thầy Nguyễn Luận

Hiệu trưởng khối Song ngữ

Thầy Balint Kocsis

Hiệu phó khối Quốc tế

Cô Vệ Thị Hạnh

Hiệu phó Song ngữ

Cô Kelsie Lawson

Trưởng bộ phận Hành chính

Cô Trần Thị Phúc

Trợ lý Hiệu trưởng

Trưởng nhóm học tập

Các Trưởng Bộ phận Học tập của chúng tôi phát triển chương trình học, làm việc cùng các giáo viên trong khối về việc nâng chất lượng dạy và học, và hỗ trợ các giáo viên về các vấn đề liên quan tới quá trình giáo dục học thuật và đạo đức cho học sinh. Họ đồng hành cùng các giáo viên khác để điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp với từng độ tuổi và trình độ, đảm bảo rằng tất cả học sinh đều được hưởng một nền giáo dục công bằng, hiện đại và văn minh nhất.

Cô Charlotte Mills

Trưởng nhóm học tập khối Mầm non Quốc tế

Cô Võ Thị Tường Vy

Trưởng nhóm học tập khối Mầm non Song ngữ

Thầy Joseph Darby

Điều Phối viên Quốc Tế Khối Mầm non Song ngữ

Thầy Thomas Dowden

Trưởng nhóm học tập khối Tiểu học Quốc Tế

Cô Nguyễn Thị Chung Hà

Trưởng nhóm học tập Khối Tiểu học Song ngữ

Cô Jeanri Smit

Điều phối viên Quốc tế Khối Tiểu học Song Ngữ

Cô Hannah Lord

Trưởng nhóm học tập khối Trung học

Cô Frances Dobson

Trưởng nhóm học tập các môn Chuyên biệt

Điều phối viên

Amanda HAIS teacher

Cô Amanda Gustin

Điều phối chung

Thầy Elton Dry

Điều phối viên Các môn Ngoại ngữ - Tiếng Anh và Tiếng Pháp

Cô Trần Thị Phúc

Điều phối viên các môn Ngoại ngữ - Tiếng Việt

Cô Amanda Sodergren

Điều phối viên Nâng cao học tập

Cô Trần Thị Hạnh

Trưởng nhóm Trợ giảng