Chương trình giáo dục Quốc tế

Từ Giai đoạn Mầm non (Nhà trẻ và Mẫu giáo), sau khi hoàn thành bài kiểm tra đầu vào thành công, các em bắt đầu chuyển sang lớp Year 1 và 2 trong ở chương trình Tiểu học, nơi các em bắt đầu phương pháp học tập thực thụ hơn. Chương trình giảng dạy của HAIS rất đa dạng và phong phú, dựa trên chủ đề tiếp cận xuyên suốt với các chương trình học. Ngoài các môn học chính, các em còn được học các môn chuyên biệt như Kịch nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc và Giáo dục Thể chất. Phần lớn thời gian học tập của lớp đều có sự hỗ trợ của một cô giáo trợ giảng (tiếng việt).

Trong giai đoạn giáo dục quan trọng này, trẻ em áp dụng các kỹ năng đã học trong Giai đoạn Nền tảng và bắt đầu phát triển các phương pháp học tập mới. Khi trẻ tiến bộ qua Lớp Một, chúng tôi khuyến khích trẻ ngày càng trở nên độc lập với tư cách là học sinh bằng cách giúp trẻ:

  • Kiên cường – thể hiện quyết tâm và chủ động
  • Khéo léo – tự lựa chọn các nguồn lực giúp ích cho việc học của trẻ.
  • Chiêm nghiệm – lựa chọn bước tiếp theo trong quá trình học tập của mình, làm thế nào để học tốt hơn trong các lần sau

Các môn chính của chương trình giảng dạy trong giai đoạn Year 1&2 này là tiếng Anh, Toán học, Khoa học và Quan điểm toàn cầu. Các môn học này tuân theo khung giảng dạy được trình bày chi tiết trong Chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge. Những khuôn khổ này rất chú trọng vào việc trẻ em có được các kỹ năng sống quan trọng.

Chương trình giảng dạy cho Year 3-6 được thiết kế để đảm bảo trẻ em có được kinh nghiệm học tập nhằm phát triển khả năng giáo dục Ngôn ngữ, Toán học, Khoa học, Công nghệ, Xã hội, Thể chất, Thẩm mỹ và Sáng tạo. Các môn học chính là Tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Quan điểm toàn cầu và CNTT. Trong giai đoạn này, các giáo viên của lớp chịu trách nhiệm dạy các môn học chính trong Chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge và chương trình chăm sóc học sinh. Ngoài ra còn có các môn học chuyên biệt như Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Kịch nghệ và Mỹ thuật do các giáo viên chuyên môn quốc tế giảng dạy.

Các môn học chính


Những Môn học Bổ trợ


Specialist Subjects Teachers