Trung học cấp độ 2 – IGCSE

Chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế mang tính quốc tế, linh hoạt, thử thách và thúc đẩy học tập. Cách tiếp cận của chúng tôi kết hợp việc phát triển kiến thức và hiểu biết với việc trau dồi các kỹ năng tư duy bậc cao. Cách tiếp cận này dẫn đến những học giả toàn diện, những người có thể hòa nhập vào các nghiên cứu trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Các kỹ năng có thể chuyển đổi và kiến thức môn học mở rộng mà người học phát triển khi học tại HAIS trang bị cho họ nền tảng kiến thức và các nền tảng cần thiết để tham gia vào bất kỳ chương trình học chuyên sâu hơn. Là một trong những lựa chọn phổ biến nhất trên toàn cầu, Chương trình giảng dạy Quốc tế Cambridge được sử dụng tại HAIS cung cấp sự chuẩn bị tuyệt vời cho giai đoạn tiếp theo của nền giáo dục Quốc tế Cambridge, Cambridge Advanced (Cambridge Nâng Cao), cũng như các lộ trình chuyên sâu hơn.

Ở giai đoạn Trung học cấp độ 2, học sinh theo học Chương trình IGCSE kéo dài hơn hai năm.

 

Những môn học chính


Những Môn học Bổ trợ


Các môn không thi


Specialist Subjects Teachers